หมายเลข ID หัวข้อ : 00198243 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018พิมพ์

เมื่อฉันเลื่อนลงไปที่การตั้งค่าของ Picture , การตั้งค่าบางอย่างไม่ทำงาน หรือ เป็นสีเทา.

  ปัญหานี้เกิดจากการตั้งค่าบางอย่างของ Scene Select.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการอัปเดตทีวี ให้เป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุด:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่  Update.
  5. เลือกที่ Network.