หมายเลข ID หัวข้อ : 00198244 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ฉันไม่สามารถเลือก Warm ในการตั้งค่า Color Temperature สำหรับ Picture ได้.

  สภาวะนี้อาจจะเกิดจากการตั้งค่าของ HDR Scene Select บางอัน.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการอัปเดตทีวีให้เป็นซอฟต์แวร์อันล่าสุด:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Update.
  5. เลือกที่ Network.