หมายเลข ID หัวข้อ : 00198244 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ฉันไม่สามารถเลือก Warm ในการตั้งค่า Color Temperature สำหรับ Picture ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สภาวะนี้อาจจะเกิดจากการตั้งค่าของ HDR Scene Select บางอัน.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการอัปเดตทีวีให้เป็นซอฟต์แวร์อันล่าสุด:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Update.
  5. เลือกที่ Network.