หมายเลข ID หัวข้อ : 00189085 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2017

ฉันต้องการจะตั้งค่าเริ่มต้นซับไตเติลทีวีของฉันให้เป็นภาษาจีน.

  ถ้าหากมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับทีวี กรุณาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่นั้นและทำการอัปเดตให้กับทีวี.
  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับทีวี.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Software Update.
  5. เลือกที่ Network.

  ท่านสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และ เลือกภาษาจีนเป็นภาษาเริ่มต้นของทีวีได้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ Auto Start-up.