หมายเลข ID หัวข้อ : 00228214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

ฉันไม่สามารถเปลี่ยนค่าชดเชยการเปิดรับแสง(Exposure compensation value)โดยใช้ Imaging Edge Mobile ได้

    ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่าการชดเชยการเปิดรับแสงนี้ได้่จากระยะไกลได้เฉพาะเมื่อแป้นปรับการชดเชยการเปิดรับแสงบนตัวกล้องตั้งไว้ที่ 0เท่านั้น.
    ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของแป้นการชดเชยการเปิดรับแสงบนตัวกล้องนั้น