หมายเลข ID หัวข้อ : 00227083 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2019

รูปภาพไม่มีแสดงในอุปกรณ์โมบายของฉัน เมื่อฉันเปิดกล้องของฉันโดยใช้ Imaging Edge Mobile

    สำหรับการใช้งาน Camera Remote Power ON/OFF ใน Imaging Edge Mobile (ตัวต่อจาก PlayMemories Mobile), จะมีการใช้ Bluetooth
    อย่างไรก็ตาม, สำหรับการส่งรูปภาพในกล้องไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเพื่อทำการปรับแต่งการตั้งค่าของกล้องจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จะใช้ Wi-Fi แทน

    เมื่อ Wi-Fi ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อเข้ากับแอคเซสพอยต์อื่นที่ไม่ใช่ตัวกล้องนั้น รูปภาพในกล้องจะไม่แสดงบนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
    ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของ Wi-Fi ของอุปกรณ์โมบายของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของท่านอยู่