หมายเลข ID หัวข้อ : 00197361 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

วิธีการติดตั้งเครื่อง OLED TV (A1 ซีรีส์) ของท่านเข้ากับฝาผนัง

   รูปภาพประกอบ

  หัวข้อนี้จะแนะนำท่านถึงวิธีการติดตั้งเครื่อง OLED TV (A1 ซีรี่ส์) ของท่านเข้ากับฝาผนัง โดยใช้ Wall-Mount Bracket (SU-WL450) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อควรระวังเกี่่ยวกับการติดตั้งกับฝาผนัง ให้ดูที่คู่มือการใช้งาน Wall-Mount Bracket และรายละเอียดการติดตั้ง(Wall-Mount Bracket) ใน  หน้าผลิตภัณฑ์สำหรับ A1 ซีรี่ส์


  ข้อสำคัญ:
  เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ Sony ที่ได้รับอนุญาต

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็น
  2. ติดตั้งแขนรับบนฝาผนัง
  3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับทีวี
  4. ติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง

   ข้อควรระวังเกี่ยวกับ การติดตั้งกับฝาผนัง

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็น

   • อุปกรณ์เสริม
    ศึกษาดูในคู่มือการใช้งานจาก Wall-Mount Bracket (SU-WL450) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบดูว่าท่านมีอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ให้นั้นครบถ้วนแล้ว.
   • เครื่องมือ
    จัดเตรียมเครื่องมือตามด้านล่างนี้.

    รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
    สว่านไฟฟ้า ไขควงขันสกรู ดินสอ
    รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
    เครื่องวัดระดับ สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. หรือเทียบเท่า จำนวนสี่ตัวหรือมากกว่า สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. หรือเทียบเท่า

  2. ติดตั้งแขนรับบนฝาผนัง

   1. กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้ง
    ตัดสินใจว่าจะติดตั้งทีวีและแขนยึดไว้ที่ใด ในผังด้านล่าง

    รูปภาพประกอบ
    [1] จุดตรงกลางของหน้าจอ


    ชื่อรุ่น         ขนาดของหน้าจอ       ขนาดตรงกลางของหน้าจอ
    รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
    KD-77A1 1,721 997 99
    KD-65A1

    1,451

    834

    93

    KD-55A1 1,228 711 153


    ปล่อยให้ีมีช่องว่างระหว่างทีวีและเพดาน และส่วนยื่นของฝาผนังดังแสดงด้านล่าง

    รูปภาพประกอบ
    หน่วย: มม.

    เมื่อท่านตัดสินใจในตำแหน่งได้แล้ว ให้วางฐานของแขนยึดเข้ากับฝาผนังและทำเครื่องหมายจุดสำหรับติดตั้ง โดยใช้ตัววัดระดับและดินสอ
   2. เลือกรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนัง
    เลือกจากสองวิธีการติดตั้ง: แบบมาตรฐาน (Standard) ที่จะทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างฝาผนังและทีวี หรือ แบบบาง(Slim) ซึ่งจะทำให้ทีวีเข้าชิดกับฝาผนังมากขึ้น ในการยึดแบบบาง ทีวีจะให้ความรู้สึกว่าได้ผนึกรวมเข้ากับฝาผนัง ทำให้ดูออกมาทันสมัยมากขึ้น ขั้นตอนการติดตั้งจะแตกต่างกันไปตามแบบของการติดตั้งนี้
    ข้อสำคัญ:
    ไม่ว่าท่านจะเลือกแบบใด สายทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวทีวี ก่อนการติดตั้ง

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)

    รูปภาพประกอบ

    * สำหรับ KD-77A1: 162 มม.

    รูปภาพประกอบ

     * สำหรับ KD-77A1: 120 มม.


   3. ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนัง

    ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ให้ตรงตามแบบการเลือกตั้งที่ท่านได้เลือกไว้

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
    1. ติดตั้งตัว อะแดปเตอร์ฐาน เข้ากับฐานโดยใช้สกรูที่มากับแขนรับนั้น

     A: ฐาน
     I: อะแดปเตอร์ฐาน
     J: PSW 4x10

     รูปภาพประกอบ
    2. ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนังตามผังด้านล่างโดยใช้สกรูสี่ตัว หรือมากกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้)

     A: ฐาน
     I: อะแดปเตอร์ฐาน

     รูปภาพประกอบ

    ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนังตามผังด้านล่างโดยใช้สกรูสี่ตัว หรือมากกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้)


    A: ฐาน

     


    รูปภาพประกอบ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


  3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับทีวี

   1. ติดตั้งส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะที่มากับ OLED TV (A1 ซีรี่ส์)

    อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

    สกรู (M4L12), ส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะ (WM1/WM2)


    ยึดส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะ และสกรูเข้ากับทีวีดังแสดงในรูปด้านล่าง

    รูปภาพประกอบ
   2. ยึดสกรูและตัวรองที่มากับตัวแขนรับ
    ชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไป ตามที่ท่านเลือกว่าเป็นการติดตั้งแบบมาตรฐานหรือแบบบาง ยึดเข้าไปตามผังรูปด้านล่าง

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)

    B:รอก
    C:สกรู
    (+PSW 6 x 20)
    F:เข็มขัด
    K:ตัวรอง(60 มม.)
    L:สกรู(+PSW 6 x 50)

    รูปภาพประกอบ

    B:รอก
    C:สกรู(+PSW 6 x 20)
    E:ตัวรอง(20 มม.)
    F:เข็มขัด


     

    รูปภาพประกอบ


   3. เชื่อมต่อสายไฟ สาย HDMI ฯลฯ.
    ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อสายไว้ก่อนที่จะติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อสายได้อีกเมื่อทีวีติดตั้งเข้าไปแล้ว
  4. ยึดทีวีเข้ากับฝาผนัง

   1. ยึดทีวีเข้ากับฐานของแขนรับ
    ยึดรอกที่เชื่อมโยงกับทีวีไว้อย่างมั่นคงเข้ากับฐานนี้
    ตำแหน่งของการยึดจะแตกต่างกันตามแบบที่ท่านเลือกว่าเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบบาง ติดตั้งตามผังที่แบบที่สอดคล้องกันด้านล่าง

    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)
    B: รอก
    K: ตัวรอง (60มม.)
    F: เข็มขัด


    รูปภาพประกอบ

    B: รอก
    E: ตัวรอง (20มม.)
    F: เข็มขัด


    รูปภาพประกอบ


   2. รัดเข็มขัดให้แน่นและตรึงทีวีเข้ากับฝาผนัง
    เก็บส่วนที่หย่อนของเข็มขัดและยึดติดกับฝาผนังให้แน่นหนา จากนั้นใช้สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้) และตรึงไว้กับฝาผนัง
     
    การติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard mount) การติดตั้งแบบบาง (Slim mount)

    F:เข็มขัด

    รูปภาพประกอบ

    F:เข็มขัด

    รูปภาพประกอบ
    สุดท้าย เมื่อท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าทีวีมีการยึดไว้อย่างแน่นหนากับฝาผนังแล้ว การติดตั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้น
    เพลิดเพลินกับประสบการณ์และภาพที่สวยงามของ OLED TV เหมือนกับว่าออกมาจากฝาผนัง

    รูปภาพประกอบ


  การติดตั้งกับฝาผนังข้อระวัง

  • ฝาผนังควรจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสี่เท่าของน้ำหนักของตัวทีวี เกี่ยวกับน้ำหนักของทีวี ให้อ้างอิงกับ ข้อมูล การติดตั้งกับฝาผนังที่ใช้ด้วยกันได้
  •  ต้องมั่นใจว่าได้ใช้สกรูและชิ้นส่วนยึดที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง ถ้าหากท่านใช้ของทดแทน ทีวีอาจจะร่วงตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือสร้างความเสียหายกับตัวทีวีได้