หมายเลข ID หัวข้อ : 00197361 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

วิธีการติดตั้ง เครื่อง OLED TV (A1 ซีรี่ส์) ของท่านเข้ากับฝาผนัง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 รูปภาพประกอบ

หัวข้อนี้จะแนะนำท่านถึงวิธีการติดตั้งเครื่อง OLED TV (A1 ซีรี่ส์) ของท่านเข้ากับฝาผนัง โดยใช้ Wall-Mount Bracket (SU-WL450) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อควรระวังเกี่่ยวกับการติดตั้งกับฝาผนัง, ให้ดูที่คู่มือการใช้งาน Wall-Mount Bracket และรายละเอียดการติดตั้ง(Wall-Mount Bracket) ใน  หน้าผลิตภัณฑ์สำหรับ A1 ซีรี่ส์.


ข้อสำคัญ:
เพื่อเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ และเหตุผลด้านความปลอดภัย โซนี่ แนะนำให้ทำการติดตั้งทีวีของท่าน โดยใช้บริการของตัวแทนจำหน่าย หรือ คู่สัญญา ของ โซนี่ ที่ได้รับอนุญาต.

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็น
 2. ติดตั้งแขนรับบนฝาผนัง
 3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับทีวี
 4. ติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง

  ข้อควรระวังเกี่ยวกับ การติดตั้งกับฝาผนัง

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือที่จำเป็น

  • อุปกรณ์เสริม
   ศึกษาดูในคู่มือการใช้งานจาก Wall-Mount Bracket (SU-WL450) ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบดูว่าท่านมีอุปกรณ์เสริมที่แสดงไว้ให้นั้นครบถ้วนแล้ว.
  • เครื่องมือ
   จัดเตรียมเครื่องมือตามด้านล่างนี้.
   รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
   สว่านไฟฟ้าไขควงขันสกรูดินสอ
   รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
   เครื่องวัดระดับสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. หรือเทียบเท่า จำนวนสี่ตัวหรือมากกว่าสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. หรือเทียบเท่า
 2. ติดตั้งแขนรับบนฝาผนัง

  1. กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้ง.
   ตัดสินใจว่าจะติดตั้งทีวีและแขนยึดไว้ที่ใด ในผังด้านล่าง.

   รูปภาพประกอบ
   [1] จุดศูนย์กลางของหน้าจอ

   ชื่อรุ่น        ขนาดของหน้าจอ      ขนาดตรงกลางของหน้าจอ
   รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ
   KD-77A11,72199799
   KD-65A1

   1,451

   834

   93

   KD-55A11,228711153


   ปล่อยให้ีมีช่องว่างระหว่างทีวีและเพดาน และส่วนยื่นของฝาผนังดังแสดงด้านล่าง.

   รูปภาพประกอบ
   หน่วย: มม.

   เมื่อท่านตัดสินใจในตำแหน่งได้แล้ว, ให้วางฐานของแขนยึดเข้ากับฝาผนังและทำเครื่่องหมายจุดสำหรับติดตั้ง โดยใช้ตัววัดระดับและดินสอ.
  2. เลือกรูปแบบของการติดตั้งกับฝาผนัง.
   เลือกจากสองวิธีการติดตั้ง: แบบมาตรฐาน(Standard), ที่จะทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างฝาผนังและทีวี หรือ แบบบาง(Slim) ซึ่งจะทำให้ทีวีเข้าชิดกับฝาผนังมากขึ้น. ในการยึดแบบบาง ทีวีจะให้ความรู้สึกว่าได้ผนึกรวมเข้ากับฝาผนัง ทำให้ดูออกมาทันสมัยมากขึ้น. ขั้นตอนการติดตั้งจะแตกต่างกันไปตามแบบของการติดตั้งนี้.
   ข้อสำคัญ:
   ไม่ว่าท่านจะเลือกแบบใด สายทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวทีวี ก่อนการติดตั้ง.

   การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)

   รูปภาพประกอบ

   * สำหรับ KD-77A1: 162 มม.

   รูปภาพประกอบ

    * สำหรับ KD-77A1: 120 มม.

  3. ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนัง

   ทำตามขั้นตอนด้านล่าง ให้ตรงตามแบบการเลือกตั้งที่ท่านได้เลือกไว้.

   การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)
   1. ติดตั้งตัว อะแดปเตอร์ฐาน เข้ากับฐานโดยใช้สกรูที่มากับแขนรับนั้น.

    A: ฐาน
    I: อะแดปเตอร์ฐาน
    J: PSW 4x10

    รูปภาพประกอบ
   2. ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนังตามผังด้านล่างโดยใช้สกรูสี่ตัว หรือมากกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้).

    A: ฐาน
    I: อะแดปเตอร์ฐาน

    รูปภาพประกอบ

   ติดตั้งฐานเข้ากับฝาผนังตามผังด้านล่างโดยใช้สกรูสี่ตัว หรือมากกว่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้).


   A: ฐาน

    


   รูปภาพประกอบ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 3. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับทีวี

  1. ติดตั้งส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะที่มากับ OLED TV (A1 ซีรี่ส์)

   อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

   สกรู (M4L12), ส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะ(WM1/WM2)
   รูปภาพประกอบ

   ยึดส่วนประกอบของตัวติดตั้งกับฝาผนังที่เป็นโลหะ และสกรูเข้ากับทีวีดังแสดงในรูปด้านล่าง.

   รูปภาพประกอบ
  2. ยึดสกรูและตัวตัวเปซเซอร์ที่มากับตัวแขนรับ
   ชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไป ตามที่ท่านเลือกว่าเป็นการติดตั้งแบบมาตรฐานหรือแบบบาง. ยึดเข้าไปตามผังรูปด้านล่าง.
   การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)

   B:รอก
   C:สกรู
   (+PSW 6 x 20)
   F:เข็มขัด
   K:สเปซเซอร์
   (60 มม.)
   L:สกรู(+PSW 6 x 50)

   รูปภาพประกอบ

   B:รอก
   C:สกรู(+PSW 6 x 20)
   E:สเปซเซอร์(20 มม.)
   F:เข็มขัด


    

   รูปภาพประกอบ

  3. เชื่อมต่อสายไฟกำลัง สาย HDMI ฯลฯ.
   ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อสายไว้ก่อนที่จะติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง. ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อสายได้อีกเมื่อทีวีติดตั้งเข้าไปแล้ว.
 4. ยึดทีวีเข้ากับฝาผนัง

  1. ยึดทีวีเข้ากับฐานของแขนรับ
   ยึดรอกที่เชื่อมโยงกับทีวีไว้อย่างมั่นคงเข้ากับฐานนี้.
   ตำแหน่งของการยึดจะแตกต่างกันตามแบบที่ท่านเลือกว่าเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบบาง. ติดตั้งตามผังที่แบบที่สอดคล้องกันด้านล่าง.
   การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)
   B: รอก
   K: สเปซเซอร์(60มม.)
   F: เข็มขัด


   รูปภาพประกอบ
    
   B: รอก
   E: สเปซเซอร์ (20มม.)
   F: เข็มขัด


   รูปภาพประกอบ
    
  2. รัดเข็มขัดให้แน่นและตรึงทีวีเข้ากับฝาผนัง
   เก็บส่วนที่หย่อนของเข็มขัดและยึดติดกับฝาผนังให้แน่นหนา. จากนั้นใช้สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.หรือเทียบเท่า (ไม่ได้จัดมาให้) และตรึงไว้กับฝาผนัง.
   การติดตั้งแบบมาตรฐาน(Standard mount)การติดตั้งแบบบาง(Slim mount)

   F:เข็มขัด

   รูปภาพประกอบ

   F:เข็มขัด

   รูปภาพประกอบ
   สุดท้าย, เมื่อท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าทีวีมีการยึดไว้อย่างแน่นหนากับฝาผนังแล้ว การติดตั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้น.
   เพลิดเพลินกับประสบการณ์และภาพที่สวยงามของ OLED TV เหมือนกับว่าออกมาจากฝาผนัง.

   รูปภาพประกอบ
    

การติดตั้งกับฝาผนังข้อระวัง

 • ฝาผนังควรจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสี่เท่าของน้ำหนักของตัวทีวี.
 •  ต้องมั่นใจว่าได้ใช้สกรูและชิ้นส่วนยึดที่จัดมาให้อย่างถูกต้อง. ถ้าหากท่านใช้ของทดแทน ทีวีอาจจะร่วงตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือสร้างความเสียหายกับตัวทีวีได้.