หมายเลข ID หัวข้อ : 00229559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2022

การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2558-2564)

  เลือกรุ่นปีของท่านและอ้างอิงกับผังแสดงความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้อง
  ท่านสามารถตรวจดูรุ่นปีของท่านด้วยชื่อซีรีส์รุ่นหรือชื่อรุ่นเครื่อง

  เครื่องรุ่นปี 2564
  เครื่องรุ่นปี 2563
  เครื่องรุ่นปี 2562
  เครื่องรุ่นปี 2561
  เครื่องรุ่นปี 2560
  เครื่องรุ่นปี 2559
  เครื่องรุ่นปี 2558

  เครื่องรุ่นปี 2564 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2564)

  • A90J ซีรีส์: (XR-83A90J / XR-65A90J / XR-55A90J / XRM-65A90J / XRM-55A90J)
  • A80J ซีรีส์: (XR-77A80J / XR-65A80J / XR-55A80J / XRM-77A80J / XRM-65A80J / XRM-55A80J)
  • Z9J ซีรีส์: (XR-85Z9J / XR-75Z9J / XRM-85Z9J / XRM-75Z9J)
  • X95J ซีรีส์: (XR-85X95J / XR-75X95J / XR-65X95J / XRM-85X95J / XRM-75X95J / XRM-65X95J)
  • X90J ซีรีส์: (XR-75X90J / XR-65X90J / XR-55X90J / XR-50X90J / XRM-75X90J / XRM-65X90J / XRM-55X90J / XRM-50X90J)
  • X90SJ ซีรีส์: (XR-65X90SJ / XR-55X90SJ)
  • X86J ซีรีส์: (KD-85X86J / KD-75X86J / KD-65X86J / KD-55X86J / KD-50X86J / KD-43X86J)
  • X85J ซีรีส์: (KD-85X85J / KD-75X85J / KD-65X85J / KD-55X85J / KD-50X85J / KD-43X85J / KM-85X85J / KM-75X85J / KM-65X85J / KM-55X85J / KM-50X85J / KM-43X85J)
  • X85DJ ซีรีส์: (KD-65X85DJ / KD-55X85DJ)
  • X81J ซีรีส์: (KD-43X81J)
  • X80J ซีรีส์: (KD-75X80J / KD-65X80J / KD-55X80J / KD-50X80J / KD-43X80J / KM-65X80J / KM-55X80J / KM-50X80J / KM-43X80J)
  • X80AJ ซีรีส์: (KD-65X80AJ / KD-55X80AJ)
  • X75 ซีรีส์: (KD-50X75 / KD-43X75)
  • X75A ซีรีส์: (KD-50X75A / KD-43X75A)
  • X74 ซีรีส์: (KD-50X74 / KD-43X74)
  • W830 ซีรีส์: (KD-32W830)
  • W820 ซีรีส์: (KD-32W820)

  เครื่องรุ่นปี 2563 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2563)

  • A9S ซีรีส์:(KD-48A9S)
  • A8H ซีรีส์:(KD-65A8H / KD-55A8H)
  • Z8H ซีรีส์: (KD-85Z8H / KD-75Z8H)
  • X9507H ซีรีส์: (KD-65X9507H / KD-55X9507H)
  • X9500H ซีรีส์: (KD-75X9500H / KD-65X9500H / KD-55X9500H / KD-49X9500H)
  • X9077H ซีรีส์:(KD-65X9077H / KD-55X9077H)
  • X9007H ซีรีส์:(KD-75X9007H / KD-65X9007H / KD-55X9007H)
  • X9000H ซีรีส์ : (KD-85X9000H / KD-75X9000H / KD-65X9000H / KD-55X9000H / KM-85X9000H / KM-75X9000H / KM-65X9000H / KM-55X9000H)
  • X8500H ซีรีส์: (KD-49X8500H / KD-43X8500H)
  • X8077H ซีรีส์: (KD-75X8077H)
  • X8050H ซีรีส์:(KD-75X8050H / KD-65X8050H / KD-55X8050H / KD-49X8050H / KD-43X8050H)
  • X8007H ซีรีส์: (KD-85X8007H / KD-75X8007H / KD-65X8007H / KD-55X8007H / KD-49X8007H / KD-43X8007H)
  • X8000H ซีรีส์: (KD-85X8000H / KD-75X8000H / KD-65X8000H / KD-55X8000H / KD-49X8000H / KD-43X8000H)
  • X7577H ซีรีส์:(KD-65X7577H / KD-55X7577H)
  • X7500H ซีรีส์:(KD-65X7500H / KD-55X7500H / KD-49X7500H / KD-43X7500H)
  • X7400H ซีรีส์:(KD-65X7400H / KD-55X7400H / KD-49X7400H / KD-43X7400H)
  • W6603 ซีรีส์: (KDL-43W6603)
  • W6600 ซีรีส์: (KDL-43W6600)
  • W6103 ซีรีส์: (KDL-32W6103)
  • W6100 ซีรีส์: (KDL-32W6100)

  เครื่องรุ่นปี 2562 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2562)

  • A9G ซีรีส์: (KD-77A9G / KD-65A9G / KD-55A9G)
  • Z9G ซีรีส์: (KD-98Z9G / KD-85Z9G)
  • A8G ซีรีส์:(KD-65A8G / KD-55A8G)
  • X9507G ซีรีส์: (KD-85X9507G/ KD-75X9507G / KD-65X9507G / KD-55X9507G)
  • X9500G ซีรีส์: (KD-85X9500G / KD-75X9500G / KD-65X9500G / KD-55X9500G)
  • X9000G ซีรีส์: (KD-49X9000G)
  • X8577G ซีรีส์: (KD-65X8577G / KD-55X8577G)
  • X8507G ซีรีส์: (KD-75X8507G / KD-65X8507G / KD-55X8507G)
  • X8500G ซีรีส์: (KD-85X8500G / KD-75X8500G / KD-65X8500G / KD-55X8500G)
  • X8077G ซีรีส์: (KD-65X8077G / KD-55X8077G)
  • X8000G ซีรีส์: (KD-75X8000G/ KD-65X8000G / KD-55X8000G/ KD-49X8000G / KD-43X8000G)
  • X7077G ซีรีส์: (KD-49X7077G)
  • X7007G ซีรีส์: (KD-65X7007G / KD-55X7007G / KD-49X7007G / KD-43X7007G)
  • X7002G ซีรีส์: (KD-55X7002G / KD-49X7002G / KD-43X7002G)
  • X7000G ซีรีส์: (KD-65X7000G/ KD-55X7000G / KD-49X7000G / KD-43X7000G)
  • W800G ซีรีส์: (KDL-49W800G / KDL-43W800G)
  • W672G ซีรีส์: (KLV-50W672G / KLV-43W672G / KLV-32W672G)
  • W667G ซีรีส์: (KDL-50W667G / KDL-43W667G)
  • W660G ซีรีส์: (KDL-50W660G / KDL-43W660G / KDL-32W660G)
  • W622G ซีรีส์: (KLV-32W622G)
  • W617G ซีรีส์: (KDL-32W617G)
  • W610G ซีรีส์: (KDL-32W610G)
  • R302G :ซีรีส์: (KLV-32R302G)
  • R252G :ซีรีส์: (KLV-40R252G)
  • R202G ซีรีส์:(KLV-32R202G)

  เครื่องรุ่นปี 2561 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2561)

  • A9F ซีรีส์:(KD-65A9F / KD-55A9F)
  • Z9F ซีรีส์:(KD-75Z9F / KD-65Z9F)
  • A8F ซีรีส์:(KD-65A8F / KD-55A8F)
  • X9000F ซีรีส์:(KD-85X9000F / KD-75X9000F / KD-65X9000F / KD-55X9000F / KD-49X9000F)
  • X8577F ซีรีส์:(KD-55X8577F)
  • X8500F ซีรีส์:(KD-85X8500F / KD-75X8500F / KD-65X8500F / KD-55X8500F / KD-49X8500F / KD-43X8500F)
  • X8300F ซีรีส์:(KD-70X8300F / KD-60X8300F)
  • X7800F ซีรีส์:(KD-75X7800F)
  • X7500F ซีรีส์:(KD-65X7500F / KD-55X7500F / KD-49X7500F / KD-43X7500F)
  • X7077F ซีรีส์:(KD-55X7077F / KD-49X7077F)
  • X7007F ซีรีส์:(KD-65X7007F / KD-55X7007F / KD-49X7007F / KD-43X7007F)
  • X7002F ซีรีส์:(KD-55X7002F / KD-49X7002F / KD-43X7002F)
  • X7000F ซีรีส์:(KD-65X7000F / KD-55X7000F / KD-49X7000F / KD-43X7000F)
  • W800F ซีรีส์:(KDL-49W800F / KDL-43W800F)
  • W672F ซีรีส์:(KLV-32W672F)
  • W667F ซีรีส์:(KDL-50W667F / KDL-43W667F)
  • W662F ซีรีส์:(KLV-50W662F / KLV-43W662F)
  • W660F ซีรีส์:(KDL-50W660F / KDL-43W660F / KDL-32W660F)
  • W622F ซีรีส์:(KLV-32W622F)
  • W617F ซีรีส์:(KDL-32W617F)
  • W610F ซีรีส์:(KDL-32W610F)
  • R422F ซีรีส์:(KLV-32R422F)
  • R357F ซีรีส์:(KDL-40R357F)
  • R352F ซีรีส์:(KLV-40R352F)
  • R326F ซีรีส์:(KLV-32R326F)
  • R324F ซีรีส์:(KLV-32R324F)
  • R307F ซีรีส์:(KDL-32R307F)
  • R302F ซีรีส์:(KLV-32R302F)
  • R252F ซีรีส์:(KLV-40R252F)
  • R202F ซีรีส์:(KLV-32R202F)

  เครื่องรุ่นปี 2560 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2560)

  • A1 ซีรีส์:(KD-77A1 / KD-65A1 / KD-55A1)
  • X9500E ซีรีส์:(KD-65X9500E / KD-55X9500E)
  • X9400E / X9300E ซีรีส์: (KD-75X9400E / KD-65X9300E / KD-55X9300E)
  • X9001E ซีรีส์: (FW-65X9001E / FW-55X9001E)
  • X9000E ซีรีส์:(KD-75X9000E / KD-65X9000E / KD-55X9000E / KD-49X9000E)
  • X8501E ซีรีส์: (FW-65X8501E / FW-55X8501E)
  • X8500E ซีรีส์:(KD-75X8500E / KD-65X8500E / KD-55X8500E)
  • X8200E ซีรีส์:(KD-55X8200E / KD-49X8200E / KD-43X8200E)
  • X8001E ซีรีส์: (FW-55X8001E / FW-49X8001E)
  • X8000E ซีรีส์:(KD-55X8000E / KD-49X8000E / KD-43X8000E)
  • X7500E ซีรีส์:(KD-49X7500E / KD-43X7500E)
  • X7007E ซีรีส์:(KD-65X7007E / KD-55X7007E / KD-49X7007E / KD-43X7007E)
  • X7002E ซีรีส์:(KD-65X7002E / KD-55X7002E / KD-49X7002E / KD-43X7002E)
  • X7000E ซีรีส์:(KD-65X7000E / KD-55X7000E / KD-49X7000E / KD-43X7000E)
  • X6700E ซีรีส์:(KD-70X6700E / KD-60X6700E)
  • W772E ซีรีส์:(KLV-49W772E / KLV-43W772E)
  • W757E ซีรีส์:(KDL-49W757E / KDL-43W757E)
  • W750E ซีรีส์:(KDL-49W750E / KDL-43W750E)
  • W672E ซีรีส์:(KLV-49W672E / KLV-40W672E / KLV-32W672E)
  • W667E ซีรีส์:(KDL-49W667E / KDL-40W667E)
  • W660E ซีรีส์:(KDL-49W660E / KDL-40W660E / KDL-32W660E)
  • W622E ซีรีส์:(KLV-32W622E)
  • W617E ซีรีส์:(KDL-32W617E)
  • W610E ซีรีส์:(KDL-32W610E)
  • R422E ซีรีส์:(KLV-32R422E)
  • R352E ซีรีส์:(KLV-40R352E)
  • R350E ซีรีส์:(KDL-40R350E)
  • R326E ซีรีส์:(KLV-32R326E)
  • R324E ซีรีส์:(KDL-32R324E)
  • R302E ซีรีส์:(KLV-32R302E)
  • R300E ซีรีส์:(KDL-32R300E)


  เครื่องรุ่นปี 2559 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2559)

  • Z9D ซีรีส์:(KD-100Z9D / KD-75Z9D / KD-65Z9D)
  • X9400D / X9300D ซีรีส์: (KD-75X9400D / KD-65X9300D / KD-55X9300D)
  • X9350D ซีรีส์:(KD-65X9350D / KD-55X9350D)
  • X8501D ซีรีส์: (FW-65X8501D / FW-55X8501D)
  • X8500D ซีรีส์:(KD-85X8500D / KD-75X8500D / KD-65X8500D / KD-55X8500D)
  • X8300D ซีรีส์:(KD-49X8300D / KD-43X8300D)
  • X8000D ซีรีส์:(KD-49X8000D / KD-43X8000D)
  • X7500D ซีรีส์:(KD-65X7500D)
  • X7001D ซีรีส์: (FW-55X7001D / FW-49X7001D)
  • X7000D ซีรีส์:(KD-49X7000D / KD-55X7000D)
  • S8500D ซีรีส์:(KD-55S8500D / KD-65S8500D)
  • S8000D ซีรีส์:(KD-50S8000D)
  • W950D ซีรีส์:(KDL-50W950D / KDL-43W950D)
  • W800D ซีรีส์:(KDL-55W800D / KDL-50W800D / KDL-43W800D)
  • W757D ซีรีส์:(KDL-49W757D / KDL-43W757D)
  • W752D ซีรีส์:(KLV-49W752D / KLV-43W752D)
  • W750D ซีรีส์:(KDL-49W750D / KDL-43W750D)
  • W657D ซีรีส์:(KDL-48W657D / KDL-40W657D)
  • W652D ซีรีส์:(KLV-48W652D / KLV-40W652D)
  • W650D ซีรีส์:(KDL-55W650D / KDL-48W650D / KDL-40W650D)
  • W607D ซีรีส์:(KDL-32W607D)
  • W602D ซีรีส์:(KLV-32W602D)
  • W600D ซีรีส์:(KDL-32W600D)
  • W562D ซีรีส์:(KLV-48W562D / KLV-40W562D / KLV-32W562D)
  • W512D ซีรีส์:(KLV-32W512D)
  • R412D ซีรีส์:(KLV-32R412D)
  • R352D ซีรีส์:(KLV-40R352D)
  • R350D ซีรีส์:(KDL-40R350D)
  • R302D ซีรีส์:(KLV-32R302D)
  • R300D ซีรีส์:(KDL-32R300D)
  • P413D ซีรีส์:(KLV-24P413D)

  เครื่องรุ่นปี 2558 (ดูผังแสดงความเข้ากันได้สำหรับปี 2558)

  • X9400C / X9300C ซีรีส์: (KD-75X9400C / KD-65X9300C / KD-55X9300C)
  • X9100C / X9000C ซีรีส์: (KD-75X9100C / KD-65X9000C / KD-55X9000C)
  • X8500C ซีรีส์:(KD-75X8500C / KD-65X8500C / KD-55X8500C / KD-49X8500C / KD-43X8500C)
  • X8300C ซีรีส์:(KD-49X8300C / KD-43X8300C)
  • X8000C ซีรีส์:(KD-55X8000C / KD-49X8000C)
  • S8500C ซีรีส์:(KD-65S8500C / KD-55S8500C)
  • W950 ซีรีส์:(KDL-50W950C / KDL-43W950C)
  • W850C ซีรีส์:(KDL-75W850C / KDL-65W850C)
  • W800C ซีรีส์:(KDL-55W800C / KDL-50W800C / KDL-43W800C)
  • R562C ซีรีส์:(KLV-48R562C / KLV-40R562C / KLV-32R562C)
  • R560C ซีรีส์:(KDL-48R560C / KDL-40R560C)
  • R558C ซีรีส์:(KDL-48R558C / KDL-40R558C)
  • R552C ซีรีส์:(KLV-48R552C / KLV-40R552C)
  • R550C ซีรีส์:(KDL-48R550C / KDL-40R550C)
  • R512C ซีรีส์:(KLV-32R512C)
  • R502C ซีรีส์:(KLV-32R502C)
  • R500C ซีรีส์:(KDL-32R500C)
  • R412C ซีรีส์:(KLV-32R412C)
  • R410C ซีรีส์:(KDL-32R410C)
  • R408C ซีรีส์:(KDL-32R408C)
  • R356D ซีรีส์:(KLV-40R356D)
  • R354D ซีรีส์:(KDL-40R354D)
  • R352C ซีรีส์:(KLV-40R352C)
  • R350C ซีรีส์:(KDL-40R350C)
  • R326D ซีรีส์:(KLV-32R326D)
  • R324D ซีรีส์:(KDL-32R324D)
  • R306C ซีรีส์:(KLV-32R306C)
  • R304C ซีรีส์:(KDL-32R304C)
  • R302C ซีรีส์:(KLV-32R302C)
  • R300C ซีรีส์:(KDL-32R300C)
  • P422C ซีรีส์:(KLV-24P422C / KLV-22P422C)
  • P412C ซีรีส์:(KLV-24P412C)
  • P402C ซีรีส์:(KLV-22P402C)