หมายเลข ID หัวข้อ : 00228224 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

อะไรคือ 4K และ 8K?

  4K เป็นฟอร์แมทของภาพแบบ ความคมชัดสูงมากที่สุด (Ultra-high-definition) (Ultra HD) ที่มีความละเอียดทางแนวนอนอยู่ที่ประมาณ 4,000 พิกเซล
  สำหรับ 8K ความละเอียดทางแนวนอนจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 พิกเซล

  หมายเหตุ: พิกเซลคือจุุดที่ทำให้เป็นภาพของทีวี K หมายถึงประมาณ 1,000 ยิ่งมีพิกเซลมากขึ้น ภาพก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้น
  ตัวอย่างเช่นในทีวีที่ใช้งานกับ 4K ได้ จะมี 3,840 พิกเซล (ประมาณ 4K) ในทิศทางในแนวนอน และ 2,160 (ประมาณ 2K) ในทิศทางในแนวตั้ง และจะเขียนเป็น 4K2K

  • 2K หรือ 2K1K: ทางแนวนอน 1,920 x ทางแนวตั้ง 1,080 = 2,073,600 พิกเซล
  • 4K หรือ 4K2K: ทางแนวนอน 3,840 x ทางแนวตั้ง 2,160 = 8,294,400 พิกเซล
  • 8K หรือ 8K4K: ทางแนวนอน 7,680 x ทางแนวตั้ง 4,320 = 33,177,600 พิกเซล

  ถ้าต้องการจะดูว่าทีวีของท่านใช้งานได้กับ 4K หรือ 8K หรือไม่ ให้อ้างอิงกับข้อมูลจำเพาะของทีวีนั้น