หมายเลข ID หัวข้อ : 00228236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

วิธีการเล่นคอนเทนท์ 8K ใน 8K BRAVIA TV

ทีวีนี้ไม่สามารถเล่นวิดีโอ 8K จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI ได้

  ถ้าต้องการดูรูปภาพ 8K :
  ท่านสามารถจะแสดงรูปภาพ 8K จากอุปกรณ์ USB หรือจากเครือข่ายได้โดยใช้แอป Media Player

  ถ้าต้องการดูคอนเทนท์วิดีโอที่เป็น 8K:

  • ให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ 8K เข้ากับทีวีผ่านทางพอร์ต HDMI 4 
  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้ง ฟอร์แมทของสัญญาณ HDMI สำหรับฟอร์ต HDMI 4 ให้เป็น ฟอร์แมท Enhanced (8K)
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที  Settings.
   3. เลือกที่ Watching TV.
   4. เลือกที่ External inputs.
   5. เลือกที่ HDMI signal format.
   6. เลือกที่ HDMI 4 (8K).
   7. เลือกที่ Enhanced format (8K).
  • เล่นและดูคอนเทนท์วิดีโอ 8K บนทีวี