หมายเลข ID หัวข้อ : 00228236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2020

วิธีการเล่นคอนเทนท์ 8K ใน 8K BRAVIA TV

ทีวีนี้ไม่สามารถเล่นวิดีโอ 8K จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI ได้

  ถ้าต้องการดูภาพถ่าย 8K :

  ท่านสามารถจะแสดงภาพถ่าย 8K จากอุปกรณ์ USB หรือจากเครือข่ายได้โดยใช้แอป Media Player

  ถ้าต้องการดูคอนเทนท์วิดีโอที่เป็น 8K:

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเล่น วีดีโอ 8K จาก อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ HDMI

  1. ให้ใช้สาย Premium High Speed HDMI และเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ 8K เข้ากับทีวีผ่านทางพอร์ต HDMI 4 
   สำหรับ Z8H_ZH8 ซีรีส์:
   อุปกรณ์ HDMI บางอันที่ให้สัญญาณ 8K ออกมาจะต้องใช้สาย HDMI ที่รองรับ 48Gbpsได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ใช้ สาย Ultra High Speed HDMI
  1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการตั้ง ฟอร์แมทของสัญญาณ HDMI สำหรับพอร์ต HDMI 4 ให้เป็น ฟอร์แมท Enhanced (8K)

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. เลือกที่ Watching TV
   4. เลือกที่ External inputs
   5. เลือกที่ HDMI signal format
   6. เลือกที่ HDMI 4 (8K)
   7. เลือกที่ Enhanced format (8K)
  2. เล่นและดูคอนเทนท์วิดีโอ 8K บนทีวี