หมายเลข ID หัวข้อ : 00083165 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/02/2024พิมพ์

อะไรคือฟังก์ชันม่านชัตเตอร์อิเล็กโทรนิกส์ด้านหน้า (electronic front curtain shutter)?

  โดยทั่วไป, ม่านชัตเตอร์โฟกัสแบบเรียบ (focal plane shutters), ที่ใช้อยู่ในกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว, จะใช้กลไกม่านชัตเตอร์สองชุด: ม่านด้านหน้าและด้านหลังที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเซ็นเซอร์ภาพ (ด้านของเลนส์)

  ในเครื่องที่มีกระจกแบบโปร่งแสง (translucent mirrors) หรือในกล้องแบบไร้กระจก, ม่านชัตเตอร์จะเปิดไว้ในระหว่างที่เป็นภาพสดก่อนการถ่ายภาพ. เมื่อทำการกดปุ่มชัตเตอร์, ม่านชัตเตอร์ตัวหน้าจะปิดไปก่อนเพื่อเปิดให้ตัวเซ็นเซอร์ภาพรับแสงตามเวลาของการเปิดรับแสง (ความเร็วชัตเตอร์). จากนั้น, ม่านตัวหลังจะปิดเมื่อเวลาของการเปิดรับแสงสิ้นสุดลง.

  หมายเหตุ: ท่านอาจได้ยินเสียงม่านชัตเตอร์ 2 ครั้ง เมื่อทำการถ่ายจากการทำงานอันนี้, อันหนึ่งจากตัวม่านชัตเตอร์ตัวหน้าและอีกอันจากม่านชัตเตอร์ตัวหลัง, ขึ้นอยู่กับความเร็วของชัตเตอร์.

  ในฟังก์ชั่นม่านชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ด้านหน้า (electronic front shutter curtain), การทำงานของม่านชัตเตอร์ตัวหน้าจะแทนที่การทำงานด้วยการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเซ็นเซอร์ภาพ. แทนการทำงานทางกลไกของม่านชัตเตอร์ตัวหน้า, การเปิดรับแสงจะเริ่มการทำงานทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตัวเซ็นเซอร์ภาพและสิ้นสุดโดยการปิดของม่านชัตเตอร์ตัวหลัง.

  หมายเหตุ: ท่านจะได้ยินเสียงของชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวในการทำงานนี้ เนื่องจาก จะมีม่านชัตเตอร์ตัวหลังเท่านั้นที่ทำงานทางกลไก.

  สำคัญ: ตั้งให้ Electronic Front Curtain Shutter ไปเป็น OFF ในสภาวะการณ์ต่อไปนี้.

  • เมื่อทำการถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์สูง ๆ ด้วยเลนส์ที่มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่
   ถ้าท่านถ่ายภาพด้วย Electronic Front Curtain Shutter ตั้งไว้ที่ ON, รูปภาพอาจจะเบลอ หรือคัทออฟ, ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสภาวะของการถ่ายนั้น ๆ.
  • เมื่อทำการถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์สูง ๆ
   ถ้าท่านถ่ายภาพด้วย Electronic Front Curtain Shutter ตั้งไว้ที่ ON, ความสว่างของรูปภาพอาจจะไม่สม่ำเสมอ, ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสภาวะของการถ่ายนั้น ๆ.
  • เมื่อใช้เลนส์ Minolta/Konica Minolta
   ถ้าท่านถ่ายภาพด้วย Electronic Front Curtain Shutter ตั้งไว้ที่ ON, กล้องอาจไม่มีการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง, หรือความสว่างของภาพอาจไม่สม่ำเสมอ.

  โดยการถ่ายด้วยฟังก์ชั่นม่านชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ด้านหน้า, ท่านสามารถถ่ายรูปภาพได้โดยมีเวลาของความล่าช้าของการปลดม่านที่สั้นมาก ซึ่งเป็นเวลาหลังการกดปุ่มปลดม่านชัตเตอร์จนถึงการเปิดรับแสงเริ่มทำงาน เนื่องจาก ไม่มีการทำงานทางกลไกของม่านชัตเตอร์ด้านหน้า.