หมายเลข ID หัวข้อ : 00194315 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

ภาพของเกม PS4 ไม่สามารถออกมาเป็นสัญญาณ HDR ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลองตามต่อไปนี้.

 • สำหรับ X70xxE_X72xE ซีรีส์, X67xxE_X69xE ซีรีส์, X72xF ซีรีส์, หรือ X70xxF_X73xF ซีรีส์:
  ให้อัปเดตคอนโซล PS4 ไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านทางเครือข่าย.
 • สำหรับรุ่นอื่น ๆ :
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกที่ Set-up.
  5. เลือกที่ AV Set-up.
  6. เลือกที่  HDMI signal format.
  7. เลือกที่ Enhanced จากนั้นรีสตาร์ทอุปกรณ์ PS4.

  ถ้าหากปัญหาไม่ดีขึ้นแม้จะทำตามข้างต้นแล้ว, ให้ทำการอัปเดตคอนโซล PS4 ไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านทางเครือข่าย.