หมายเลข ID หัวข้อ : 00194315 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ภาพของเกม PS4 ไม่สามารถออกมาเป็นสัญญาณ HDR ได้.

  ให้ลองตามต่อไปนี้.

  • สำหรับเครื่อง 70E_72E, 67E_69E, 72F, 70F_73F หรือ X70G ซีรีส์:
   ให้อัปเดตคอนโซล PS4 ไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านทางเครือข่าย.
  • สำหรับรุ่นอื่น ๆ :
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings.
   4. เลือกที่ Set-up.
   5. เลือกที่ AV Set-up.
   6. เลือกที่  HDMI signal format.
   7. เลือกที่ Enhanced จากนั้นรีสตาร์ทอุปกรณ์ PS4.

   ถ้าหากปัญหาไม่ดีขึ้นแม้จะทำตามข้างต้นแล้ว, ให้ทำการอัปเดตคอนโซล PS4 ไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านทางเครือข่าย.