หมายเลข ID หัวข้อ : 00194315 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ภาพของเกม PS4 ไม่สามารถออกมาเป็นสัญญาณ HDR ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลองตามต่อไปนี้.

 • สำหรับเครื่อง XE70xx_X70xxE_X72xE ซีรีย์ หรือ X67xxE_X69xE ซีรีย์:
  อัปเดต PS4 console ให้เป็นเฟิร์มแวร์อันล่าสุดจากเครือข่าย.

 • สำหรับรุ่นอื่น ๆ :
 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกที่ Set-up.
 5. เลือกที่ AV Set-up.
 6. เลือกที่  HDMI signal format.
 7. เลือกที่ Enhanced จากนั้นรีสตาร์ทอุปกรณ์ PS4.

ถ้าหากปัญหาไม่ดีขึ้นแม้จะทำตามข้างต้นแล้ว, ให้ทำการอัปเดตคอนโซล PS4 ไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านทางเครือข่าย.