หมายเลข ID หัวข้อ : 00189070 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

อะไรคือ HDR (High Dynamic Range)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

HDR คือ High Dynamic Range ซึ่งเป็นฟอร์แมทใหม่ของวิดีโอ.
คอนเทนท์ HDR จะให้ช่วงไดนามิกของแสงสว่างที่กว้างกว่าของคอนเทนท์มาตรฐานมาก ในกระบวนการสร้างภาพ.