หมายเลข ID หัวข้อ : 00189070 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2020

อะไรคือ HDR (High Dynamic Range)?

    HDR คือ High Dynamic Range ซึ่งเป็นฟอร์แมทใหม่ของวิดีโอ.
    คอนเทนท์ HDR จะให้ช่วงไดนามิกของแสงสว่างที่กว้างกว่าของคอนเทนท์มาตรฐานมาก ในกระบวนการสร้างภาพ.