หมายเลข ID หัวข้อ : 00175991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/01/2019

หลังจากเปิดทีวีขึ้นมา หน้าจอจะหายไปในทันที และเพาเวอร์จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากมีการตั้งค่า Picture reset mode ไปที่ On และท่านถอดสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) ออกและต่อกลับเข้าไปใหม่ และทำการเปิดทีวีขึ้นมา, เพาเวอร์จะเข้าสู่การแสตนด์บายประมาณ 10 นาที เพื่อดำเนินการ panel calibration.
หลังจากที่ panel calibration เสร็จสิ้น เพาเวอร์จะเปิดขึ้นมาอีกครั้งและหน้าจอของทีวีจะแสดงขึ้นมา.

อาการนี้สามารถจะหลีกเลี่ยงได้โดยการตั้งค่า Picture reset mode ไปเป็น Off.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Retail mode settings ในหมวดของ System Preferences.
  4. เลือกที่ Picture reset mode.
  5. เลือกที่ Off.