หมายเลข ID หัวข้อ : 00175991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

หลังจากเปิดทีวีขึ้นมา หน้าจอจะหายไปในทันที และเพาเวอร์จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

  ถ้าหากมีการตั้งค่า โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture reset mode) ไปที่ เปิด (On) และท่านถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกและต่อกลับเข้าไปใหม่ และทำการเปิดทีวีขึ้นมา เพาเวอร์จะเข้าสู่การสแตนด์บายประมาณ 10 นาที เพื่อ ดำเนินการปรับแก้พาเนล (panel calibration)
  หลังจากที่ การปรับแก้พาเนล (panel calibration) เสร็จสิ้น เพาเวอร์จะเปิดขึ้นมาอีกครั้งและหน้าจอของทีวีจะแสดงขึ้นมา

  อาการนี้สามารถจะหลีกเลี่ยงได้โดยการตั้งค่า โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture reset mode) ไปเป็น ปิด (Off)

  1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา
   วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System) — การตั้งค่าโหมดหน้าร้านค้า (Retail mode settings)โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture reset mode) (Android™ 10.0)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)การตั้งค่าโหมดหน้าร้านค้า (Retail mode settings)โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture reset mode) (Android 9)
   • เลือกที่ การตั้งค่าโหมดหน้าร้านค้า (Retail mode settings)โหมดรีเซ็ตภาพ (Picture reset mode) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  3. เลือกที่ ปิด (Off)