หมายเลข ID หัวข้อ : 00175991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/03/2021

หลังจากเปิดทีวีขึ้นมา หน้าจอจะหายไปในทันที และเพาเวอร์จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

  ถ้าหากมีการตั้งค่า Picture reset mode ไปที่ On และท่านถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกและต่อกลับเข้าไปใหม่ และทำการเปิดทีวีขึ้นมา เพาเวอร์จะเข้าสู่การสแตนด์บายประมาณ 10 นาที เพื่อดำเนินการ panel calibration
  หลังจากที่ panel calibration เสร็จสิ้น เพาเวอร์จะเปิดขึ้นมาอีกครั้งและหน้าจอของทีวีจะแสดงขึ้นมา

  อาการนี้สามารถจะหลีกเลี่ยงได้โดยการตั้งค่า Picture reset mode ไปเป็น Off

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesRetail mode settingsPicture reset mode (Android™ 9)
   • เลือกที่ Retail mode settingsPicture reset mode (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เลือกที่ Off