หมายเลข ID หัวข้อ : 00256346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

การตั้งค่าความสว่าง (Brightness Settings) / หน้าจอทีวีสว่างเกินไป

  เมื่อหน้าจอทีวีสว่างเกินไป แม้ท่านจะตั้ง ความสว่าง (Brightness) ไปที่ต่ำสุดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  เลือกที่  ปรับตั้งเอง (Custom) ใน โหมดภาพ (Picture mode)จากนั้นปรับ ความสว่าง (Brightness) ไปที่ ต่ำสุด (Min)

  1. กดที่ปุ่ม การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวีของท่าน
  2. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา หรือ ลูกศรชี้ไปทางซ้าย เพื่อเลือก โหมดภาพ (Picture mode)
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ คุณสมบัติ TalkBack ให้กดที่ปุ่ม Enter
  3. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ปรับแต่งเอง (Custom)
  4. เลือกที่ ความสว่าง (Brightness) โดยการกดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ คุณสมบัติ TalkBack ให้กดที่ปุ่ม Enter
  5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ต่ำสุด (Min)

  ถ้าท่านยังคงรู้สึกว่าหน้าจอทีวียังคงสว่างเกินไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลด คอนทราสลง: 

  หมายเหตุ: การเห็นผลจะขึ้นอยู่กับ เนื้อหานั้น ๆ

  1. กดที่ปุ่ม การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวีของท่าน
  2. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา หรือ  ลูกศรชี้ไปทางซ้าย เพื่อเลือกที่ การตั้งค่าภาพ (Picture settings) และกดที่ปุ่ม Enter
  3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ความสว่าง (Brightness) และกดที่ปุ่ม Enter
  4. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ คอนทราส (Contrast)
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ คุณสมบัติ TalkBack ให้กดที่ปุ่ม Enter และกดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางขวา สองครั้ง และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  5. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ต่ำสุด (Min)