หมายเลข ID หัวข้อ : 00167486 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

วิธีการหลีกเลี่ยงเสียงของคอมพิวเตอร์ไม่ให้ออกจาก TA-ZH1ES.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เปิด Control Panel ขึ้นมา จากนั้น เลือกที่ Sound และ แทป Playback. เลือกที่ Speakers ฯลฯ. เป็น Default Device. โดยการทำให้การตั้งค่านี้, เครื่อง TA-ZH1ES จะให้เสียงออกมาจากซอฟต์แวร์ (Hi-Res Audio Player, ฯลฯ.) อนุญาตให้ ASIO driver output เท่านั้น. เสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์จะออกมาที่ลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น.