หมายเลข ID หัวข้อ : 00161579 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

Android TV รองรับ HDR10 หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับเครื่องที่ระบุเท่านั้น. กรุณาตรวจสอบดู Applicable Products ที่อยู่ทางด้านล่างของหัวข้อนี้.

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

Input
(Service/Device)
ฟอร์แมท HDR X93xxC_X94xxC ซีรีย์
X90xxC_X91xxC ซีรีย์
S85xxC ซีรีย์
X85xxC ซีรีย์
X9350D ซีรีย์
X93xxD_X94xxD ซีรีย์
X85xxD ซีรีย์
S85xxD ซีรีย์ 
X75xxD ซีรีย์
X80xxD ซีรีย์
X83xxD ซีรีย์
S80xxD ซีรีย์
X70xxD ซีรีย์
X80xxE ซีรีย์
X85xxE ซีรีย์
X90xxE ซีรีย์
X75xxE ซีรีย์
X82xxE ซีรีย์ 
Z9D ซีรีย์
A1 ซีรีย์
X93xxE_X94xxE ซีรีย์
X95xxE ซีรีย์
จูนเนอร์ในตัว DVB-S HLG

-*1

บริการเครือข่าย HDR10

Dolby Vision

-

-

-*2

HLG

-

Input Terminal  HDMI HDR10/HLG/Dolby Vision

✔/ -*1 / -

✔/ ✔/ -

✔/ ✔/-*2

USB HDR10/HLG

✔/ -*1

✔/ ✔

✔/ ✔

*1: จะได้รับการรองรับโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์
*2: อัปเดต Dolby Vision สำหรับเครื่องรุ่นปี 2017 (X94xxE, X93xxE, A1 และ Z9D ซีรีย์) จะมีให้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต
สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ : วิธีการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: S80xxC, X83xxC, X80xxC_X81xxC ซีรีส์ และเครื่องรุ่น 2K ที่ออกในปี 2015 ไม่รองรับ HDR.