หมายเลข ID หัวข้อ : 00167515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ไม่มีเสียงออกมาจากทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc แม้ว่าทีวีและลำโพงไร้สายจะเชื่อมต่อกันผ่านทางสาย HDMI

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย HDMI เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI ในทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้กับ ฟังก์ชัน Audio Return Channel (ARC)
  • เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ตนั้นให้แน่นหนา
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการตั้ง HDMI Consumer Electronic Control ของทีวีไว้ที่ ON
  • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Audio output ของทีวีไปเป็น Pulse Code Modulation (PCM)
  • ถ้าหากไฟ HDMI บนตัวเครื่องกะพริบ ให้เปิดทีวีขึ้นมา ปลดสาย HDMI ออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
  • ปรับการตั้งค่าเอาท์พุทของออดิโอของอุปกรณ์ต่าง ๆเช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้นไปที่ Pulse Code Modulation (PCM)

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในการตั้งค่าของทีวีหรืออุปกรณ์ต่าง ๆที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ