หมายเลข ID หัวข้อ : 00167465 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

ไม่ได้ยินเสียงออกมาจากเครื่อง Blu-ray Disc Recorder, ฯลฯ. เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับทีวีผ่านทางสาย HDMI

    ให้ตั้งค่าเอาท์พุทของออดิโอทีวี และ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Blu-ray Disc Recorder ที่เชื่อมต่อกับทีวีไปเป็น Pulse Code Modulation (PCM).

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการปรับตั้งของทีวี หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับทีวี ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.