หมายเลข ID หัวข้อ : 00085028 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เสียงจากเอาท์พุทของระบบลำโพง Bluetooth มีความผิดเพี้ยน.

  ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านล่างนี้ ถ้าหากเสียงที่ออกจากเอาท์พุทของระบบลำโพง Bluetooth มีความผิดเพี้ยน:

  หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนต่อไปนี้จะแทน การแก้ปัญหาที่อาจจะใช้ได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจสอบเสียงที่เอาท์พุทออกมาหลังการทำเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน.

  1. ให้ปิดวอลลุ่มของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นไปก่อน.
  2. ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นมีฟังก์ชั่น equalizer ให้ตั้งค่าให้ปิดการทำงานไปก่อน.
  3. วางระบบลำโพง Bluetooth ให้ออกห่างจากเตาอบไมโครเวฟ โทรทัศน์ LAN ไร้สายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนกับสัญญาณวิทยุได้.
  4. นำระบบลำโพง Bluetooth และอุปกรณ์ Bluetooth นั้นให้เข้าใกล้กัน และนำวัสดุกีดขวางต่าง ๆ อื่นใด ที่อยู่ระหว่างระบบลำโพง Bluetooth และอุปกรณ์ Bluetooth นั้นออกไปให้ห่างไกล.
  5. ทำการชาร์จไฟให้กับระบบลำโพง Bluetooth โดยการเชื่อมต่อกับตัว AC adaptor ถ้าหากไฟแสดงสถานะ CHARGE (สีส้ม) มีการกระพริบ.
  6. อาจจะไม่สามารถรับสัญญาณเสียงที่ส่งแพร่กระจายออกมาได้ หรือความไวอาจจะลดลง ถ้าหากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ เครื่องรับวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวของระบบลำโพง Bluetooth นี้. ให้ขยับระบบลำโพงให้ออกห่างจากตัวอุปกรณ์ และตรวจสอบว่า ท่านสามารถรับฟังการแพร่กระจายเสียงได้อย่างที่น่าพอใจหรือไม่.
  7. ถ้าหากระบบลำโพง Bluetooth ของท่านมีโหมด Priority on stable connection (ลำดับความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร), ให้เลือกไปที่โหมดนี้สำหรับการเล่นกลับที่มีคุณภาพของ Bluetooth Audio Streaming.

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโหมด Priority on stable connection, ดูที่คู่มือแนะนำ.

  8. สำหรับลำโพงแบบพกพา SRS-X9, SRS-X99, SRS-X88, SRS-X77 นอยส์รบกวนอาจจะมีเข้ามาจากเต้าเสียบไฟ AC ได้. ให้ลองทำการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC อันอื่นดู. การใช้ตัวต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟที่มีตัวกรองนอยส์รบกวนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอาจจะสามารถช่วยลดปัญหานอยส์รบกวนนี้ได้.