หมายเลข ID หัวข้อ : 00167508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/01/2017

ตัวแสดงสถานะ LINK ติดสว่าง, แต่ปุ่ม UPDATE ไม่ติดสว่าง และ ซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำการอัพเดตได้.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

  • เมื่อลำโพงได้รับการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ในตัว, จะไม่สามารถทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบได้.
   ให้เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟ AC ผ่านทาง USB AC adaptor เพื่อทำการอัพเดต.
  • เมื่อซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด, ตัวแสดงสถานะ UPDATE ไม่ติดสว่าง.
   หมายเหตุ: เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของลำโพงสามารถดูได้จาก Settings > Other settings ของแอพพลิเคชั่น SongPal.