หมายเลข ID หัวข้อ : 00240173 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/02/2020

เกี่ยวกับตัวแสดงสถานะ การชาร์จไฟ /Bluetooth ใน ลำโพงไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตัวแสดงสถานะจะบอกสถานะของ ลำโพงไร้สายให้กับท่าน ว่ามีการชาร์จไฟเต็มแล้ว แบตเตอรี่อ่อน หรือกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

  ต่อไปนี้เป็นรายการแสดงถึงความหมายของ ตัวแสดงสถานะ การชาร์จไฟ / Bluetooth


  ตัวแสดงสถานะ CHG (CHARGE)

  ตัวอย่างของตำแหน่ง
  ตัวแสดงสถานะ การชาร์จไฟบนตัวลำโพง
   
  ความหมายของ ตัวแสดงสถานะ
  การแสดงความหมายรุ่นเครื่องที่ใช้ได้
  ปิดเครื่องลำโพงนี้ชาร์จไฟเสร็จแล้วรุ่น SRS-XB
  ติดสว่างลำโพงกำลังชาร์จไฟอยู่รุ่น SRS-XB
  กะพริบช้า ๆไฟของแบตเตอรี่ในเครื่องกำลังอ่อนแรง และจะต้องได้รับ การชาร์จไฟรุ่น SRS-XB
  กะพริบอย่างเร็ว

  ตรวจพบว่ามีความผิดปกติในแบตเตอรี่ในเครื่อง

  หยุด การชาร์จไฟอย่างกะทันหัน

  SRS-XB12
  กะพริบ 3 ครั้งและปิดลงไปถ้าหาก ตัวแสดงสถานะ CHG (Charge) กะพริบ 3 ครั้งและปิดเครื่องลงไป เมื่อท่านเปิดลำโพงขึ้นมา แสดงว่า แบตเตอรี่ในตัวเครื่องไม่มีไฟ และต้องได้รับการชาร์จไฟSRS-XB12
  SRS-XB01
  SRS-XB22/XB32
  SRS-XB21/XB31/XB41
  SRS-XB20/XB30/XB40

   

  ตัวแสดงสถานะ BLUETOOTH

  ตัวอย่างของตำแหน่ง

  ตัวแสดงสถานะ Bluetooth บนตัว ลำโพง
   

  ความหมายของ ตัวแสดงสถานะ
  การแสดงความหมายรุ่นเครื่องที่ใช้ได้
  ติดสว่างลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับ อุปกรณ์ BLUETOOTHรุ่น SRS-XB
  กะพริบอย่างเร็ว
  (3 ครั้งต่อวินาที)
  ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่รุ่น SRS-XB
  กะพริบช้า ๆลำโพงกำลังค้นหา อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อเชื่อมต่อรุ่น SRS-XB
  กะพริบครั้งเดียวแตะละครั้งที่ท่านกดปุ่ม –/+ (volume) ตัวแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้งSRS-XB10
  SRS-XB12
  SRS-XB01
  กะพริบ 3 ครั้งเมื่อท่านสั่งงานปุ่ม –/+ (volume) และ ระดับเสียงมีการตั้งไปที่ระดับต่ำสุดหรือสูงสุด ตัวแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้งSRS-XB10
  SRS-XB12
  SRS-XB01
  กะพริบ 3 ครั้งซอฟต์แวร์มีการอัปเดตเสร็จแล้วSRS-XB22/XB32
  SRS-XB21/XB31/XB41