หมายเลข ID หัวข้อ : 00167450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

ตัวแสดงสถานะ DOLBY D หรือ DTS บนตัวเครื่องไม่ติดสว่าง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น หรือ การปรับตั้งของเครื่อง, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ไม่ให้สัญญาณออกมา เป็นออดิโอที่เป็นฟอร์แมท Dolby Digital หรือ DTS แม้ว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นจะเล่นกลับคอนเทนท์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ Dolby Digital หรือ DTS และตัวเครื่องอยู่ในโหมด HDMI.

ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้.
・เครื่องเล่น DVD/BD ทำงานร่วมกันได้กับ Dolby Digital หรือ DTS.
・การปรับตั้งของเอาท์พุทของออดิโอของเครื่องเล่น DVD/BD หรือ ของทีวีตั้งไว้เป็น Pulse Code Modulation (PCM).
・ทีวีทำงานร่วมกันได้กับ Dolby Digital หรือ DTS.