หมายเลข ID หัวข้อ : 00167450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ตัวแสดงสถานะ DOLBY D หรือ DTS บนตัวเครื่องไม่ติดสว่าง

    ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย หรือ การตั้งค่าในเครื่องนั้น ฟอร์แมทของเสียงที่ออกมาของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยอาจจะไม่เป็น Dolby Digital หรือ DTS ถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะอยู่ในโหมด HDMI

    ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเล่น DVD / Blu-ray ของท่าน หรือทีวี รองรับเอาท์พุทที่เป็น Dolby Digital หรือ DTS ได้
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าของเอาต์พุตเสียงของเครื่องเล่น DVD / BD หรือ TV ได้ตั้งไว้เป็นค่าอื่นที่นอกเหนือจาก Pulse Code Modulation (PCM)
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนท์นั้นเข้ากันได้กับ Dolby Digital หรือ DTS