หมายเลข ID หัวข้อ : 00081671 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

Sony | Music Center(SongPal) คืออะไร?

  Image

  Sony | Music Center(SongPal) เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ออดิโอแบบไร้สายต่าง ๆ. แอพนี้จะทำให้ท่านสามารถทำการดูและเล่นคอนเทนท์ออดิโอในอุปกรณ์ออดิโอได้โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth หรือ Wi-Fi.

  แอพพลิเคชั่นมือถือจะทำให้ท่านสามารถ:

  • ทำการเลือกเพลงหรือคอนเทนท์ออดิโอจากฟังก์ชั่นรวมต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้และสมาร์ทโฟนต่าง ๆ มากมาย.
  • ทำการควบคุมการปรับตั้งต่าง ๆ มากมายได้อย่างเป็นธรรมชาติ.
  • ปรับปรุงการดูเพลงด้วยหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่าน.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดใน SongPal, อ้างอิงดังต่อไปนี้:
               URL: http://songpal.sony.net/en_ww/