หมายเลข ID หัวข้อ : 00081671 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/04/2017

Sony | Music Center(SongPal) คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Image

Sony | Music Center(SongPal) เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ออดิโอแบบไร้สายต่าง ๆ. แอพนี้จะทำให้ท่านสามารถทำการดูและเล่นคอนเทนท์ออดิโอในอุปกรณ์ออดิโอได้โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth หรือ Wi-Fi.

แอพพลิเคชั่นมือถือจะทำให้ท่านสามารถ:

  • ทำการเลือกเพลงหรือคอนเทนท์ออดิโอจากฟังก์ชั่นรวมต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้และสมาร์ทโฟนต่าง ๆ มากมาย.
  • ทำการควบคุมการปรับตั้งต่าง ๆ มากมายได้อย่างเป็นธรรมชาติ.
  • ปรับปรุงการดูเพลงด้วยหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่าน.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดใน SongPal, อ้างอิงดังต่อไปนี้:
             URL: http://songpal.sony.net/en_ww/