หมายเลข ID หัวข้อ : 00157832 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า ถอดอุปกรณ์ออดิโอ หรือ กลุ่มออกจากแอปพลิเคชัน SongPal?

  เพื่อที่จะลบลำโพง อุปกรณ์ออดิโอตัวอื่น หรือ กลุ่มต่าง ๆ ออกจากแอป SongPal, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. ในหน้าจอ Speaker & Group, แตะที่ไอคอนเมนู drop-down ในมุมขวาบนของหน้าจอ

   Dropdown
  2. จากนั้น เลือกที่ Remove Speakers

   Dropdown
  3. สุดท้าย ให้ใส่เครื่องหมายเลือกในลำโพงที่ท่านต้องจะลบออก และ แตะที่ REMOVE

   Dropdown