หมายเลข ID หัวข้อ : 00081677 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

จะเชื่อมต่อกับ Music Center (SongPal) App ได้อย่างไร?

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ แอป Music Center (SongPal) :

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc Home Theater System ของท่านและอุปกรณ์ ออดิโอไร้สายเข้ากับเครือข่าย.

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องเล่น Blu-ray Disc และอุปกรณ์ออดิโอไร้สาย เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายประจำถิ่นเดียวกัน.

  2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ออดิโอไร้สายนั้นใช้งานร่วมกันได้กับ แอป Music Center (SongPal) .
  3. ค้นหาชื่อของอุปกรณ์โดยใช้ฟีเจอร์ Device Select ของอุปกรณ์ออดิโอไร้สายนั้น.
  4. จับคู่ Blu-ray Home Theater System ของท่านเข้ากับ อุปกรณ์ออดิโอไร้สาย.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ แอป Music Center (SongPal) ได้ , ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งการจับคู่จะทำได้สำเร็จ.
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ออดิโอไร้สายของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการจับคู่กับ Blu-ray Home Theater System ของท่าน.