หมายเลข ID หัวข้อ : 00081677 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2018

วิธีการเชื่อมต่อกับ SongPal App

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเชื่อมต่อกับแอป Music Center (SongPal):

  1. เชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc Home Theater System ของท่าน และ อุปกรณ์ออดิโอไร้สายเข้ากับเครือข่าย.

    หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องเล่น Blu-ray Disc และ อุปกรณ์ออดิโอไร้สาย เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายประจำถิ่นเดียวกัน.

  2. ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ออดิโอไร้สายนั้นใช้งานร่วมกันได้กับแอป Music Center (SongPal).
  3. ค้นหาชื่อของอุปกรณ์โดยใช้ฟีเจอร์ Device Select ของอุปกรณ์ออดิโอไร้สายนั้น.
  4. จับคู่ Blu-ray Home Theater System ของท่านเข้ากับอุปกรณ์ออดิโอไร้สาย.

หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป Music Center (SongPal) ได้, ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่ง การจับคู่จะทำได้สำเร็จ.
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ออดิโอไร้สายของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการจับคู่กับ Blu-ray Home Theater System ของท่าน.