หมายเลข ID หัวข้อ : 00156167 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

มีภาพเบลอหรือภาพที่เป็นเงาในฉากที่เป็นภาพเคลื่อนไหว.

  ปัญหาภาพเบลอหรือภาพเป็นเงาอาจจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับฉากนั้น ๆ.
  ถ้าต้องการให้ภาพคมชัดขึ้น, ให้ตั้งค่า Random noise reduction ไปเป็น Low หรือ Off ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Picture ในกลุ่ม Display&Sound.
  3. เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ Clarity.
  5. เลือกที่ Random noise reduction.
  6. เลือกที่ Low หรือ Off.