หมายเลข ID หัวข้อ : 00206242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

จะมีนอยส์รบกวนแบบวูบวาบ สว่างวาบ หรือกะพริบ บนหน้าจอเมื่อดูบางอย่างที่เป็นฉากมืด.

  นอยส์รบกวนนี้อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำการบันทึกวิดีโอหรือภาพนั้น. นอยส์รบกวนประเภทนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าของกล้องให้มีความละเอียดสูงทำการบันทึกฉากตอนกลางคืนหรือในที่มืด.

  เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ใน Android TV™ ของท่าน.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Display ในหมวดของ TV .
  4. เลือกไปที่ Picture.
  5. เลือกที่ Advanced settings.
  6. เลือกที่ Clarity.
  7. ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
   • เปลี่ยน Digital noise reduction จาก Auto ไปเป็น High.
   • เปลี่ยน Random noise reduction จาก Auto ไปเป็น High.

    หมายเหตุ: ส่วนแหล่งกำเนิดวิดีโอบางอย่าง นอยส์รบกวนอาจจะยังคงปรากฎได้ ถ้าหาก Random noise reduction มีการตั้งจาก Auto ไปเป็น High. ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า Random noise reduction ไปที่ Off.

   • ลดค่าของ Sharpness ไปเป็น 50.
   • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Reality Creation จาก Auto ไปเป็น Manual, จากนั้นลดค่าของ Resolution ให้ต่ำลง.

   


  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC