หมายเลข ID หัวข้อ : 00206242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

จะมีนอยส์รบกวนแบบวูบวาบ สว่างวาบ หรือกะพริบ บนหน้าจอเมื่อดูบางอย่างที่เป็นฉากมืด

  นอยส์รบกวนนี้อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำการบันทึกวิดีโอหรือภาพนั้น นอยส์รบกวนประเภทนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าของกล้องให้มีความละเอียดสูงทำการบันทึกฉากตอนกลางคืนหรือในที่มืด

  เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ใน Android TV™ ของท่าน

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
    หมายเหตุ: ถ้า การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings) ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Clarity
   • เลือกที่จอแสดงผล (Display)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset)
  4. ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
   • เปลี่ยน Digital noise reduction จาก Auto ไปเป็น High
   • เปลี่ยน Random noise reduction จาก Auto ไปเป็น High

    หมายเหตุ: ส่วนแหล่งกำเนิดวิดีโอบางอย่าง นอยส์รบกวนอาจจะยังคงปรากฏได้ ถ้าหาก Random noise reduction มีการตั้งจาก Auto ไปเป็น High ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า Random noise reduction ไปที่ Off

   • ลดค่าของ Sharpness ไปเป็น 50
   • เปลี่ยนการตั้งค่าของ Reality Creation จาก Auto ไปเป็น Manual, จากนั้นลดค่าของ Resolution ให้ต่ำลง