หมายเลข ID หัวข้อ : 00206242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2022

จะมีนอยส์รบกวนแบบวูบวาบ สว่างวาบ หรือกะพริบ บนหน้าจอเมื่อดูบางอย่างที่เป็นฉากมืด

  นอยส์รบกวนนี้อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำการบันทึกวิดีโอหรือภาพนั้น นอยส์รบกวนประเภทนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าของกล้องให้มีความละเอียดสูงทำการบันทึกฉากตอนกลางคืนหรือในที่มืด

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ใน Android TV™ หรือ Google TV™ ของท่าน

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและปรับเสียง (Display & Sound) — ภาพ (Picture) — ความคมชัดเจน (Clarity)
   • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)ความชัดเจน (Clarity)
   • เลือกที่จอแสดงผล (Display)ภาพ (Picture)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset)
  3. ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
   • เปลี่ยน ระบบลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล (Digital noise reduction) จาก ออโต้ (Auto) ไปเป็น สูง (High)
   • เปลี่ยน Random noise reduction จาก Auto ไปเป็น High
    หมายเหตุ: ส่วนแหล่งกำเนิดวิดีโอบางอย่าง นอยส์รบกวนอาจจะยังคงปรากฏได้ ถ้าหาก Random noise reduction มีการตั้งจาก Auto ไปเป็น High ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random noise reduction) ไปที่ ปิด (Off)
   • ลดค่าของ ความคมชัด (Sharpness) ไปเป็น 50
   • เปลี่ยนการตั้งค่าของ สร้างภาพจริง (Reality Creation) จาก ออโต้ (Auto) ไปเป็น ปรับด้วยตนเอง (Manual), จากนั้นลดค่าของ ความละเอียด (Resolution) ให้ต่ำลง