หมายเลข ID หัวข้อ : 00191424 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ทำไมทีวีถึงไม่มีการปรับจูนไปยังช่องสัญญาณใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ?

    เมื่อมีการเริ่มให้บริการส่งกระจายสัญญาณอันใหม่ จำเป็นต้องทำการจูนคลื่นใหม่ด้วยตนเองเพื่อรับสัญญาณช่องใหม่นั้น.

    ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการจูนช่องสัญญาณ:

    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
    2. เลือกไปที่ Settings
    3. ในเมนู TV เลือกไปที่ Channel Set-up > Digital Set-up > Digital Tuning > Digital Auto Tuning