หมายเลข ID หัวข้อ : 00191424 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/12/2017

ทำไมทีวีถึงไม่มีการปรับจูนไปยังช่องสัญญาณใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อมีการเริ่มให้บริการส่งกระจายสัญญาณอันใหม่ จำเป็นต้องทำการจูนคลื่นใหม่ด้วยตนเองเพื่อรับสัญญาณช่องใหม่นั้น.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการจูนช่องสัญญาณ:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท.
  2. เลือกไปที่ Settings
  3. ในเมนู TV เลือกไปที่ Channel Set-up > Digital Set-up > Digital Tuning > Digital Auto Tuning