หมายเลข ID หัวข้อ : 00194273 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

ทำไมฉันถึงไม่มีช่องสัญญาณอันใหม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีไม่สามารถรับบริการใหม่ ๆที่ส่งออกอากาศได้.
ถ้าต้องการจะรับบริการใหม่ ๆที่ส่งออกอากาศ ให้ทำการสะแกนช่องสัญญาณใหม่ดังต่อไปนี้:

สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ :

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Channel Set-up.
 4. เลือกที่ Digital Set-up.
 5. เลือกที่ Digital Tuning.
 6. เลือกที่ Digital Auto Tuning.

สำหรับรุ่นต่าง ๆด้านล่าง:
KLVxxP4xxB ซีรีส์, KDxxS9xxxB ซีรีส์, KDLxxW5xxB ซีรีส์, KDLxxW6xxB ซีรีส์, KDLxxW7xxB ซีรีส์, KDLxxW8xxB ซีรีส์, KDLxxW9xxB ซีรีส์, KDxxX8xxxB ซีรีส์, KDxxX9xxxB ซีรีส์, W70C ซีรีส์ และ W78C ซีรีส์

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Digital Set-up.
 4. เลือกที่ Digital Auto Tuning.

สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกที่ Channel Set-up.
 5. เลือกที่ Digital Set-up.
 6. เลือกที่ Digital Tuning.
 7. เลือกที่ Digital Auto Tuning.
 8. เลือกที่ OK.

 

*Google และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.