หมายเลข ID หัวข้อ : 00194273 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ทำไมฉันถึงไม่มีช่องสัญญาณอันใหม่?

  ทีวีไม่ทำการรับบริการแพร่สัญญาณ (broadcast) อันใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการจะให้รับบริการแพร่กระจายสัญญาณอันใหม่ ให้ทำการสแกนช่องสัญญาณใหม่ดังต่อไปนี้:

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ :

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Watching TVChannel setup — Auto tuningDigital
   • เลือกที่ Watching TVChannelsChannel setup — Auto tuningDigital
   • เลือกที่ Watching TVChannelsChannel setupDigital setupDigital tuningDigital auto tuning
   • เลือกที่ Channel setupDigital setupDigital tuningDigital auto tuning

  สำหรับรุ่นเครื่องด้านล่าง:

  KLVxxP4xxB ซีรีส์, KDxxS9xxxB ซีรีส์, KDLxxW5xxB ซีรีส์, KDLxxW6xxB ซีรีส์, KDLxxW7xxB ซีรีส์, KDLxxW8xxB ซีรีส์, KDLxxW9xxB ซีรีส์, KDxxX8xxxB ซีรีส์, KDxxX9xxxB ซีรีส์, W70C ซีรีส์ และ W78C ซีรีส์

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ Digital Set-up
  4. เลือกที่ Digital Auto Tuning

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  ขั้นตอนการเลือกด้านล่างที่สอดคล้องกับทีวีของท่าน

  ขั้นตอน A

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
  4. เลือกที่ Channel Set-up
  5. เลือกที่ Digital Set-up
  6. เลือกที่ Digital Tuning
  7. เลือกที่ Digital Auto Tuning
  8. เลือกที่ ตกลง (OK)

  ขั้นตอน B

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ หรือ System Settings
  4. เลือกที่ Channel Setup
  5. เลือกที่ Auto Program หรือ Auto Tuning
  6. เลือกที่ ตกลง (OK)