หมายเลข ID หัวข้อ : 00194273 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2018

ทำไมฉันถึงไม่มีช่องสัญญาณอันใหม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีไม่ทำการรับบริการแพร่สัญญาณ (broadcast) อันใหม่โดยอัตโนมัติ.
ถ้าต้องการจะให้รับบริการแพร่กระจายสัญญาณอันใหม่ ให้ทำการสแกนช่องสัญญาณใหม่ดังต่อไปนี้:

สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV :

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Channel Set-up.
 4. เลือกที่ Digital Set-up.
 5. เลือกที่ Digital Tuning.
 6. เลือกที่ Digital Auto Tuning.

สำหรับรุ่นเครื่องด้านล่าง:
KLVxxP4xxB ซีรีย์, KDxxS9xxxB ซีรีย์, KDLxxW5xxB ซีรีย์, KDLxxW6xxB ซีรีย์, KDLxxW7xxB ซีรีย์, KDLxxW8xxB ซีรีย์, KDLxxW9xxB ซีรีย์, KDxxX8xxxB ซีรีย์, KDxxX9xxxB ซีรีย์, XBRxxX8xxB ซีรีย์, XBRxxX9xxB ซีรีย์, W70xC ซีรีย์ และW78xC ซีรีย์

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Digital Set-up.
 4. เลือกที่ Digital Auto Tuning.

สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ System Settings.
 4. เลือกที่ Channel Set-up.
 5. เลือกที่ Digital Set-up.
 6. เลือกที่ Digital Tuning.
 7. เลือกที่ Digital Auto Tuning.
 8. เลือกที่ OK.