หมายเลข ID หัวข้อ : 00150217 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/05/2016

การใช้งานร่วมกันได้ในการทำงานของ PlayMemories Mobile

    ด้วย PlayMemories Mobile, ท่านสามารถทำการใช้งานได้จากระยะไกลจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ต. คลิกที่นี่ เพื่อทำการตรวจสอบกล้องที่รองรับและฟังก์ชั่นการทำงานของ PlayMemories Mobile.