หมายเลข ID หัวข้อ : 00206480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

ฉันไม่สามารถเพิ่มระดับโวลลุ่มของลำโพงแบบพกพาได้ และระดับโวลลุ่มสูงสุดก็ยังคงต่ำอยู่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้สำเร็จ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

ระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่มีต่ำเมื่อไฟ CHARGE กะพริบช้า ๆเป็นสีส้ม.
ในกรณีนี้ ระดับโวลลุ่มเสียงจะออกมาต่ำ. ให้ปิดตัวเครื่องและทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่.

เมื่อมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ AUDIO IN ของตัวเครื่อง, ให้ปรับที่โวลลุ่มของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น.
ถ้าหากสายที่ใช้เป็นแบบมีความต้านทาน ให้เปลี่ยนเป็นสายแบบที่ไม่มีความต้านทานแทน.

เมื่อท่านใช้ลำโพงที่ระดับโวลลุ่มดัง ๆเป็นเวลานาน, แบตเตอรี่ในตัวเครื่องอาจจะลดลงต่ำลงได้ ถึงแม้ว่าตัวลำโพงนั้นจะเชื่อมต่ออยู่กับตัวเต้าเสียบไฟ AC อยู่ก็ตาม. ส่งผลให้เสียงที่ออกมาอยู่ระดับต่ำได้. ให้ปิดลำโพงนั้นและทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ในตัวให้เพียงพอก่อน.