หมายเลข ID หัวข้อ : 00206480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ระดับโวลลุ่มลำโพงแบบพกพาลดต่ำลง และคงที่อยู่ที่ระดับต่ำ

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.

  สถานะการณ์ต่อไปนี้อาจจะทำให้ลำโพงแบบพกพาของท่านให้เสียงออกมาในระดับที่ต่ำ แม้ว่าจะตั้งค่าไว้ที่ระดับสูงสุดแล้ว: 

  • โวลลุ่มของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ AUDIO IN ของสำโพงนั้นมีการตั้งไว้ที่ระดับต่ำ
   • ปรับโวลลุ่มของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นให้สูงขึ้นไปอีก.

    หมายเหตุ: ในบางรุ่นจะไม่มีขั้วต่อ AUDIO IN ให้ สำหรับรายละเอียดสเปคของทีวีนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่อง

  • แบตเตอรี่ของลำโพงแบบพกพามีอยู่ระดับต่ำ ไฟแสดงการชาร์จไฟบนตัวลำโพงกะพริบช้า ๆเป็นสีส้ม ถ้าหากแบตเตอรี่ของลำโพงนั้นเหลืออยู่ต่ำ
   • เพื่อแก้ปัญหานี้่ ให้ปิดตัวลำโพงลงไปและทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่

    หมายเหตุ: แบตเตอรี่ในตัวเครื่องอาจจะเหลืออยู่ต่ำ เมื่อท่านใช้ลำโพงที่ระดับโวลลุ่มเสียงดังเป็นระยะเวลานาน, ถึงแม้ว่าท่านจะเชื่อมต่ออยู่กับเต้าเสียบไป AC อยู่ก็ตาม ส่งผลให้, เสียงออกมาในระดับต่ำได้