หมายเลข ID หัวข้อ : 00206500 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ฉันไม่สามารถปรับค่าโวลลุ่มโดยใช้ Google Assistant ได้.

    เพื่อที่จะทำการปรับโวลลุ่มโดยการสั่งงานด้วยคำพูดโดยใช้ Google Assistant, ให้หันหน้าเข้าหา Smart speaker และพูดด้วยเสียงอันดังถึงจำนวนเปอร์เซนต์ที่ท่านต้องการจะตั้งค่าโวลลุ่ม (0 - 100), ตามด้วย "Percent". 
    ตัวอย่าง. ถ้าหากท่านต้องการจะตั้งระดับโวลลุ่มไปที่ "5", ให้บอกกับ Google Assistant “ ว่า volume 5 percent".