หมายเลข ID หัวข้อ : 00268388 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

DEMO แสดงบนหน้าต่างจอแสดงผลของตัวเครื่องและปุ่มเปิดปิด (Power) หรือ โฮม (HOME) ไม่ทำงาน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าตัวเครื่องเปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับสายไฟ AC (สายไฟหลัก) จากนั้น DEMO จะแสดงบนหน้าต่างจอแสดงผลและปุ่ม ปิดเปิด (Power) หรือ โฮม (HOME) จะไม่ทำงานตัวเครื่องอาจจะอยู่ในโหมด สาธิต (DEMO) ก็ได้ ท่านสามารถปิดการทำงานของโหมด สาธิต (DEMO) ได้โดยการกดปุ่ม อินพุต (INPUT) และ ปุ่มเปิดปิด (Power) บนตัวเครื่องพร้อมกันนานห้าวินาที

    หมายเหตุ: