หมายเลข ID หัวข้อ : 00150261 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2021

การแบ่งระดับชั้นคืออะไร?

  การแบ่งระดับชั้น(Grading)เป็นกระบวนการจัดการภาพของโพสโปรดักชันเพื่อปรับคอนทราสและสี.

  เพื่อให้เห็นถึงการแบ่งระดับและและความยืดหยุ่น วิดีโอจะต้องถ่ายมาด้วยช่วงไดนามิกที่กว้าง และช่วงการให้สีที่กว้าง. เส้นกราฟแกมมา S-Log และการให้สี S-Gamut จะใช้เพื่อทำการบันทึกวิดีโอชนิดต่าง ๆเหล่านี้. ถ้าไม่มีการแบ่งระดับชั้น วิดีโอที่บันทึกด้วย S-Log2 หรือ S-Log3 จะมีคอนทราสและการอิ่มตัวที่ต่ำ เนื่องจากวิดีโอเหล่านี้จะต้องมีการแบ่งระดับชั้นหลังการบันทึก.

  ก่อนการแบ่งระดับชั้นหลังการแบ่งระดับชั้น

  ท่านสามารถลองทำการแบ่งระดับชั้นด้วยแอปพลิเคชั่นฟรี Catalyst Browse, ที่จะมีฟังก์ชันการแบ่งระดับชั้นพื้นฐานให้.
  เพื่อที่จะให้ Catalyst Browse ทำงานได้ราบรื่น, จำเป็นต้องใช้เครื่องที่เป็นโปรเซสเซอร์ขนาด 8-คอร์ หรือสภาวะแวดล้อมการทำงานที่คล้ายกัน.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในการแบ่งระดับ ให้อ้างอิงกับหน้าด้านล่างนี้.
  การถ่ายภาพด้าย S-Log สำหรับการแบ่งระดับชั้นของสี