หมายเลข ID หัวข้อ : 00206916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/02/2019

ช่วงเวลา (Time lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ยาวนานเท่าใด?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อ้างอิงตามตารางต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาจนถึงกล้องมีการคงค่าการเปิดรับแสงเมื่อกดปุ่มปลดม่านชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อทำการโฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปเต็มที่ (ตามสภาวะการทดสอบของ Sony)

รุ่นช่วงเวลา (Time lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ (วินาที)

ILCE-9

Shutter Type คือ Mechanical Shut. และ e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
Shutter Type เป็น Electronic Shut.: ประมาณ 0.033

ILCE-7e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-7M2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-7M3e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-7Rประมาณ 0.19
ILCE-7RM2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-7RM3e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-7Se-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-7SM2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-5000ประมาณ 0.02
ILCE-6000e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-6300e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-6400e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
ILCE-6500e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
NEX-3ประมาณ 0.10
NEX-3Nประมาณ 0.02
NEX-5ประมาณ 0.10
NEX-5Ne-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
NEX-5Re-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
NEX-6e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
NEX-7e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
NEX-C3ประมาณ 0.10
NEX-F3e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02

 

รุ่นช่วงเวลา (Time lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ (วินาที)
DSLR-A100ประมาณ 0.11
DSLR-A200ประมาณ 0.085
DSLR-A230ประมาณ 0.10
DSLR-A300ประมาณ 0.085
DSLR-A330ประมาณ 0.10
DSLR-A350ประมาณ 0.085
DSLR-A380ประมาณ 0.10
DSLR-A550ประมาณ 0.07 *1
DSLR-A700ประมาณ 0.066
DSLR-A900ประมาณ 0.063
ILCA-77M2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
 ILCA-99M2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
SLT-A33ประมาณ 0.09
SLT-A37e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.08 OFF: ประมาณ 0.09
SLT-A55Vประมาณ 0.09
SLT-A57e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
SLT-A58e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
SLT-A65Ve-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
SLT-A77Ve-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.08
SLT-A99Ve-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.11

*1 ประมาณ 0.2 ถึง 0.3 วินาที ในระหว่าง Manual check Live View.