หมายเลข ID หัวข้อ : 00090048 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

Power Save ไม่ทำงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คุณสมบัติโหมด power save ของกล้องจะไม่ทำงานในสภาวะนี้:

 • ถ้า Remote Ctrl เปิดใช้งาน, โหมด power save จะไม่ทำงาน. ในการปิดใช้งานฟังก์ชั่น Remote Ctrl, ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการดำเนินงาน สำหรับรายละเอียดโปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับกล้อง.

  1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ Remote Ctrl.
  4. เลือกที่ Off.
  .
 • ถ้าฟังก์ชั่น FINDER/MONITOR ตั้งค่าเป็น Auto, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรจะปิดกั้นเซ็นเซอร์บนช่องมองภาพ หากเซ็นเซอร์บนช่องมองภาพจับภาพทุกอย่างที่อยู่ใกล้กันกล้องจะตอบสนองและไม่สามารถปิดเครื่องได้. 

 • เมื่อมีการตั้ง Ctrl w/ Smartphone ไว้เป็น On, ถ้าหากท่านตั้งเวลาการเริ่มทำงานของ Power Save Start Time ไปเป็นการตั้งค่าที่น้อยกว่า 1 นาที, เครื่องจะยืดเวลาให้เป็น 1 นาที เพื่อที่จะเป็นการทำให้มั่นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้
 • กล้องเชื่อมต่อกับ PlayMemories Mobile.
 • กำลังไฟมีการจ่ายให้ที่ขั้วต่อ USB.
 • ภาพยนตร์กำลังถูกส่งออกมาที่ขั้วต่อ HDMI.
 • มีการเปิดการทำงานของฟังก์ชั่น Smile Shutter.
 • กล้องอยู่ในโหมด standby สำหรับการถ่ายแบบ HFR (High Frame Rate).
 • มีการถ่ายสีขาวแบบพื้นฐานในโหมด Custom Setup สำหรับการปรับสมดุลย์สีขาว.
 • มีการเชื่อมต่อกับ PC Remote ที่ทำงานอยู่.
 • มีการเชื่อมต่อ Eye-Fi ที่ทำงานอยู่.

หมายเหตุ: บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มี ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ.