หมายเลข ID หัวข้อ : 00090048 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

ฟังก์ชัน Power Save Start Time ไม่ทำงานและกล้องจะยังคงเปิดอยู่ ถึงแม้จะผ่านเวลาที่ตั้งไว้ไปแล้ว

  ฟีเจอร์ประหยัดพลังงานของกล้องนี้ จะไม่ทำงานในสถานะการณ์ต่อไปนี้:

  • ถ้าหาก มีการเปิด Remote Ctrl ไว้, โหมดประหยัดพลังงานจะไม่ทำงาน ถ้าต้องการปิดฟังก์ชัน Remote Ctrl นี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

   1. บนตัวกล้อง กดที่ปุ่ม MENU
   2. เลือกที่ Setup.
   3. เลือกที่ Remote Ctrl.
   4. เลือกที่ Off.
   .
  • ถ้าหากมีการตั้ง ฟังก์ชัน FINDER/MONITOR ไปที่ Auto, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางกั้นตัวเซ็นเซอร์ของวิวไฟน์เดอร์อยู่ ถ้าหากตัวเซ็นเซอร์นี้จับสิ่งใด ๆที่อยู่ในระยะใกล้ได้ กล้องจะทำงานและอาจจะไม่ทำการปิดตัวเอง 
    
  • เมื่อมีการตั้ง Ctrl w/ Smartphone ไปที่ On, ถึงแม้ว่าจะตั้ง Power Save Start Time ไว้น้อยกว่า 1 นาที, เวลาการเริ่มทำงานก็จะยืดไปเป็น 1 นาที เพื่อให้กล้องได้มั่นใจว่ามีเวลาพอในการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โมบายได้
  • กล้องเชื่อมต่อกับ Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)
  • เพาเวอร์จะได้รับการจ่ายจากขั้วต่อ USB
  • ภาพยนตร์จะออกมาจากขั้วต่อ HDMI
  • ฟังก์ชัน Smile Shutter จะทำงาน
  • กล้องจะอยู่ในโหมดแสตนด์บาย สำหรับการถ่ายภาพแบบ HFR (High Frame Rate)
  • สีขาวพื้นฐานจะถูกถ่ายไว้ในโหมด Custom Setup สำหรับใช้ในการปรับสมดุลย์สีขาว
  • การเชื่อมต่อ PC Remote จะทำงาน
  • การเชื่อมต่อ Eye-Fi จะทำงาน

  หมายเหตุ: บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่อง.