หมายเลข ID หัวข้อ : 00227824 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2021

เวลาระหว่างการกดชัตเตอร์ (Release time lag) เมื่อใช้ Remote Commander ยาวนานเท่าใด?

    เวลาระหว่างการกดชัตเตอร์ (Release time lag) จะประมาณ 0.05 วินาที* เมื่อใช้ Remote Commander รุ่น RMT-P1BT กับกล้องที่รองรับ

    *เวลาโดยประมาณนี้ อ้างอิงตามสภาวะการทดสอบต่าง ๆ ของ Sony เวลาอาจจะยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของการใช้งานนั้น ๆ

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานปุ่มของ Remote Commander นาน 11 วินาที, ตัว Remote Commander จะตัดการเชื่อมต่อจากกล้องโดยอัตโนมัติ แม้จะในตอนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน, ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อ Remote Commander ได้ใหม่โดยอัตโนมัติเข้ากับกล้อง โดยการกดปุ่มใด ๆ บนตัว Remote Commander. อย่างไรก็ตาม, เวลาระหว่างการกดชัตเตอร์ ของการกดปุ่มจะยาวนานกว่าปกติ