หมายเลข ID หัวข้อ : 00200196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

วิธีการลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ทั้งหมดกับลำโพงไร้สาย.

จะสามารถทำการลบข้อมูลการจับคู่เพียงชุดเดียวได้หรือไม่?

  การลบข้อมูลการจับคู่เพียงชุดเดียวไม่ได้รับการรองรับจากลำโพงแบบไร้สายนี้. ท่านจำเป็นต้องทำการลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดโดยการปรับเป็นค่าเริ่มต้นให้กับลำโพงนั้น
  ข้อสำคัญ: การตั้งค่าทั้งหมดของลำโพงไร้สายนั้น จะกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ดังนั้น จึงเป็นการลบการตั้งค่าของเครือข่ายและข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดด้วย.

  ดูที่ด้านล่างสำหรับวิธีการลบข้อมูลการจับคู่โดยการรีเซ็ตลำโพงให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน:

  ชื่อรุ่น

  คู่มือการใช้งาน

  CAS-1
  1. ปิดเครื่องลงไป.
  2. กดค้างที่ปุ่ม(on/standby) บนตัวเครื่องนาน 10 วินาที ในขณะที่ตัวเครื่องปิดอยู่ และไฟ LED เหนือตัวควบคุมโวลลุ่มจะกะพริบอย่างเร็ว.

  GTK-XB60
  GTK-XB90

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม FUNCTION PAIRING และปุ่ม VOLUME - พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที.
  LF-S50G
  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม(microphone off) จนกระทั่งไฟ LED แสดงสถานะทั้งสี่ดวงสว่างเป็นสีส้ม.
  LSPX-S1
  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม Volume (volume) - และปุ่ม on/standby (power) พร้อมกันนานห้าวินาที
  SRS-BTD70
  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม VOLUME - และปุ่ม INPUT/PAIRING พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที

  SRS-HG1
  SRS-XB10
  SRS-XB20
  SRS-XB21
  SRS-XB30
  SRS-XB31
  SRS-XB40
  SRS-XB41
  SRS-ZR5
  SRS-ZR7
  HT-ZR5P

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม - (volume) และปุ่ม (power) / PAIRING พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที.

  SRS-HG10

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม + (volume) และปุ่ม SET UP พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที
  SRS-X1
  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม(previous) และปุ่ม (power) /PAIRING , และปุ่ม VOL + พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที.

  SRS-X11

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม  (power) , ปุ่ม VOL - , และปุ่ม VOL + พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที

  SRS-X7
  SRS-X9
  SRS-X77
  SRS-X88
  SRS-X99

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. แตะค้างที่ปุ่ม VOL - และปุ่ม ON/STANDBY พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที.

  SRS-XB2
  SRS-XB3

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม  (power) และปุ่ม VOLUME - พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที

  SRS-XB60

  1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
  2. กดค้างที่ปุ่ม FUNCTION/ PAIRING และ ปุ่ม - (volume) พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที


  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ เมื่อลำโพงไร้สายนั้นถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว อาจจะมีการเข้าสู่โหมดแสตนด์บายได้.