หมายเลข ID หัวข้อ : 00154052 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ไม่สามารถเล่นความละเอียดสูงได้.

    สำหรับการเล่นแบบความละเอียดสูง, จะต้องมีแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์สำหรับใช้เล่นที่รองรับความละเอียดสูงนี้ด้วย.

    หมายเหตุ :

    • ไม่มีการแนะนำสำหรับแอพที่จะใช้เล่นความละเอียดสูงนี้เป็นการเฉพาะ. ให้ใช้แอพพลิเคชั่นที่รองรับการเล่นแบบความละเอียดสูงได้ก็เป็นการเพียงพอ.
    • ให้ตรวจสอบรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์สำหรับการเล่นของท่านว่า มีการรองรับการเล่นแบบความละเอียดสูงได้หรือไม่.