หมายเลข ID หัวข้อ : 00258391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2021

ไม่สามารถเล่น เนื้อหา YouTube ใน WebLink ได้

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เนื้อหา YouTube อาจจะไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของแอปพลิเคชันหรือเนื้อหา