หมายเลข ID หัวข้อ : 00154070 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016พิมพ์

เมื่อใช้ Xperia Z4/Z5 ผ่านทางพอร์ต USB-B, Xperia จะไม่ได้รับการรองรับเมื่อปรับอินพุทไปเป็น USB-B.

  เนื่องจาก เป็นข้อจำกัดใน Android 5.x หรือที่ใหม่กว่า, การปรับตั้งการเชื่อมต่อจะต้องดำเนินการในเครื่อง Xperia ก่อนการเลือก USB-B และเล่นเพลง.

  ให้ดำเนินการกับการปรับตั้งการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ใน Xperia, ในขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB-B.

  1. เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
  3. เลือกที่ USB Connectivity.
  4. เลือกที่ Detect USB device.