หมายเลข ID หัวข้อ : 00157358 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2018

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ USB-A หรือ USB FRONT ไม่สามารถเล่นได้

  ให้ตรวจเช็ครายการต่่าง ๆ ต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ชื่อของพอร์ต อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน. อาจจะเป็น USB-A หรือ USB FRONT แสดงไว้ สำหรับชื่อของพอร์ตของรุ่นเครื่องของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น.

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าฟังก์ชันที่เลือกไว้เป็นอันเดียวกับขั้วต่อที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่ (USB-A หรือ USB FRONT).
   สลับอินพุทไปที่ USB-A (หรือ USB FRONT) โดยใช้ปุ่มบนตัวเครื่องหรือตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ และจากนั้นเริ่มทำการเล่น
  • ในกรณีที่เพลงที่ต้องการอยู่ลึกมากในโครงสร้างของโฟลเดอร์, หรือชื่อของโฟลเดอร์และชื่อไฟล์นั้นมีความยาวมากเกินไป, แทรคนั้นอาจจะไม่สามารถเล่นได้.
   ในกรณีเช่นนี้, ให้จัดการให้แทรคนั้นขึ้นมาอยู่ในโฟลเดอร์ชั้นที่ไม่ลึก หรือเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์และชื่อไฟล์นั้นให้สั้นลงเพื่อทำให้สามารถเล่นได้.
  • เครื่องนี้อาจจะไม่รองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อนั้น.
   ตั้งให้เครื่องนี้ไปที่ ฟังก์ชันUSB-A (หรือฟังก์ชัน USB FRONT ขึ้นอยู่กับเครื่องของท่าน), ปลดสายที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ USB-A (หรือ USB FRONT) ออก, จากนั้นเชื่อมต่อสายเข้ากลับไปใหม่อีกครั้ง.