หมายเลข ID หัวข้อ : 00157358 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/08/2016

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวขั้วต่อ USB-A หรือ USB FRONT ไม่สามารถจะเล่นได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ชื่อของพอร์ตอาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องของท่าน. ทั้ง USB-A หรือ USB FRONT จะเป็นอันเดียวกัน. สำหรับชื่อของพอร์ตของรุ่นเครื่องของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังก์ชั่นที่เลือกตรงกันกับของขั้วต่อที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่ (USB-A หรือ USB FRONT).
    ให้สลับอินพุทไปเป็น USB-A (หรือ USB FRONT) โดยการใช้ปุ่มบนตัวเครื่องหรือรีโมทที่จัดมาให้ จากนั้น ให้เริ่มทำการเล่น.
  • ในกรณีแทรคที่ต้องการอยู่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ลึก, หรือชื่อของโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์นั้น ยาวเกินไป, แทรคนั้นอาจไม่สามารถเล่นได้.
    ในกรณีเช่นนี้, ให้จัดวางแทรคนั้นให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ตื้นขึ้นกว่าเดิม, หรือตั้งชื่อของไฟล์และโฟลเดอร์ที่สั้นลงเพื่อให้เล่นได้.
  • เครื่องนี้อาจไม่รองรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อนั้น.
    ตั้งเครื่องไปที่ฟังก์ชั่น USB-A (หรือ USB FRONT ขึ้นอยู่กับเครื่องของท่าน), ถอดสายที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ USB-A (หรือ USB FRONT), จากนั้น เชื่อมต่อสายอีกครั้ง.