หมายเลข ID หัวข้อ : 00155972 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/09/2016

จะสามารถใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ USB ได้หรือไม่?

  • NAS, อุปกรณ์ LAN
   ไม่รองรับ.

  ถ้าหากท่านต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงหรือเครื่องขยายเสียงของท่านเอง, ให้ตรวจสอบสภาวะเงื่อนไขต่อไปนี้.

  • Speaker
   Supports 5-16Ω.
  • Amplifier
   รองรับ 5Ω. อินพุทที่รับได้คือ 40 W. ต้องระวังอย่าป้อนอินพุทที่มีกำลังสูงเกิน.