หมายเลข ID หัวข้อ : 00190393 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2017

DJ EFFECT ไม่สามารถใช้งานได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำไมฉันถึงไม่สามารถใช้ DJ EFFECT ได้?

DJ EFFECT ไม่สามารถเปิดได้เมื่อท่าน:

  • เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับตัวเครื่อง.
  • เมื่อใช้ โหมด KARAOKE.