หมายเลข ID หัวข้อ : 00190393 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2017

DJ EFFECT ไม่สามารถใช้งานได้.

    ทำไมฉันถึงไม่สามารถใช้ DJ EFFECT ได้?

    DJ EFFECT ไม่สามารถเปิดได้เมื่อท่าน:

    • เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับตัวเครื่อง.
    • เมื่อใช้ โหมด KARAOKE.