หมายเลข ID หัวข้อ : 00153770 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ไม่มีเสียงออกมาเมื่อสลับสัญญาณเสียงออกจากลำโพงไปเป็นหูฟัง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อทำการสลับสัญญาณเสียงจากลำโพงไปเป็นหูฟัง, จะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที เพื่อทำให้วงจรหูฟังทำงานที่เสถียรก่อน. อันนี้เป็นไปตามสเปคของเครื่องนี้.