หมายเลข ID หัวข้อ : 00226462 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ทำไมภาพถึงมีการกะพริบเมื่อสลับไปที่หรือสลับจากคอนเทนท์ที่เป็น HDR?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในการใช้งานปกติ การกะพริบจะเกิดได้จากการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพของภาพจากการตรวจหาอัตโนมัติ
การตั้งค่าของคุณภาพของภาพสำหรับคอนเทนท์ที่เป็น HDR จะเปลี่ยนไปเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
ซึ่งไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติของทีวี