หมายเลข ID หัวข้อ : 00226462 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ทำไมภาพถึงมีการกะพริบเมื่อสลับไปที่หรือสลับจากคอนเทนท์ที่เป็น HDR?

    ในการใช้งานปกติ การกะพริบจะเกิดได้จากการเปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพของภาพจากการตรวจหาอัตโนมัติ
    การตั้งค่าของคุณภาพของภาพสำหรับคอนเทนท์ที่เป็น HDR จะเปลี่ยนไปเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
    ซึ่งไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติของทีวี