หมายเลข ID หัวข้อ : 00176678 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2017พิมพ์

วิธีการเล่นคอนเทนท์ในเซิร์ฟเวอร์ของ Home Network.

  ตรวจสอบการทำงานต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. ให้เลือกแอพ Album, Music หรือ Video ตามคอนเทนท์ที่จะทำการเล่น.
  3. เลือกที่ Devices จาก Menu ของแอพ.
   เมื่อ Menu iไม่แสดงออกมา กดที่ปุ่ม LEFT บนรีโมท จนกระทั่ง Menu แสดงขึ้นมาที่ขอบด้านซ้าย.

   หมายเหตุ: สำหรับ Arabic, Persian และ Hebrew, เมื่อ Menu ไม่แสดงขึ้นมา, กดที่ปุ่ม RIGHT บนรีโมท จนกระทั่ง Menu แสดงขึ้นมาที่ขอบขวา.
  4. เลือกที่โฟลเดอร์ที่มีคอนเทนท์ที่จะทำการเล่นในเซิร์ฟเวอร์ Home Network.