หมายเลข ID หัวข้อ : 00142670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2016

สามารถเชื่อมต่อสายไฟเคเบิลเข้ากับขั้วด้านหลังของทีวีเมื่อติดตั้งกับฝาผนังเมื่อใช้กับแป้นติดตั้งที่จัดมาให้ได้หรือไม่?

  เมื่อติดตั้งแป้นสำหรับติดตั้งกับฝาผนัง (Wall-Mount Bracket) (SU-WL450) ที่เป็นตัวเลือก เข้ากับทีวีโดยไม่ใช้ตัวติดตั้งกับฝาผนัง (Wall-Mount Attachment), ขั้วต่อบางอันทางด้านหลังของทีวีอาจจะไม่สามารถใช้งานได้. ให้อ้างอิงกับคู่มือทีวีในหัวข้อว่าขั้วใดที่ใช้งานไม่ได้.

  สำหรับซีรี่ย์ X90xxC_X91xxC และซีรี่ย์ W95xC_FA9xC, เมื่อติดตั้งทีวีเข้ากับฝาผนัง โดยใช้แป้นติดตั้งกับฝาผนังที่จัดมาให้, ช่องว่างระหว่างทีวีและฝาผนัง [A] สามารถที่จะมองข้ามไปได้เลย. ดังนั้น สายไฟต่าง ๆ จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อด้านหลัง Rear Terminal [C] ทางด้านหลังของทีวีได้.
  ให้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ต กรุณาใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายแทนระบบ LAN แบบใช้สาย.

  รูปด้านข้างของทีวีที่ติดตั้งบนฝาผนัง

  Image
  [A] ช่องว่างระหว่างทีวีและฝาผนัง
  [B] ฝาผนัง

  รูปด้านหลังของทีวี

  ซีรี่ย์ X90xxC_X91xxC

  Image

  ซีรี่ย์ W95xC_FA9xC

  Image
  [C] ขั้วต่อทางด้านหลัง