หมายเลข ID หัวข้อ : 00229766 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ลำโพงแบบพกพาเปิดเพาเวอร์ไม่ได้

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถเปิด ลำโพงแบบพกพาขึ้นมาได้:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ลำโพงแบบพกพา นั้นมีการชาร์จไฟอย่างเพียงพอแล้ว

   หมายเหตุ: ถ้าหากแบตเตอรี่ในเครื่อง ไม่มีประจุไฟเหลืออยู่ จะไม่สามารถเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาได้ในทันที หลังการเชื่อมต่อสายเคเบิล micro-USB กรุณาทำการชาร์จไฟไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาอีกครั้ง

  • ต้องมั่นใจว่าตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ได้เชื่อมต่อกับลำโพงและเต้ารับไฟ AC อย่างแน่นหนาดีแล้ว

   หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว, ให้ลองทำการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ Acแบบ USB

  • กดค้างที่ปุ่มเปิดปิด จนกระทั่งลำโพงมีเสียงการเริ่มต้นทำงนออกมา
    

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเพาเวอร์และการชาร์จไฟให้กับลำโพง Bluetooth ของท่าน