หมายเลข ID หัวข้อ : 00139916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/08/2017

คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA TV

คู่มือที่ผ่านการปรับปรุงมาใหม่สำหรับแนะนำการเชื่อมต่อ BRAVIA ของท่านเข้ากับอุปกรณ์อื่นหรือต่อกับอินเตอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการต่อสายที่เป็นไปได้และคำสั่งทั่วไปในวิธีการเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นกับวิธีการที่เป็นไปได้.

คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA